Dyrektor szkoły informuje, że w środę 14 października nie będą realizowane zajęcia lekcyjne. Świetlica będzie czynna wg stałego planu: od 6.30 do 15.30. Dla uczniów dowożonych będzie uruchomiony jeden kurs ranny o godzinie 7.00 oraz jeden kurs po południu o godzinie 14.30. (dla kierunków Żegrówko oraz Nietążkowo / Poladowo. W tym dniu nie będzie obiadów w szkolnej stołówce.

INFO

2 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wszyscy uczniowie klas 4-8 na jednej z lekcji pisali krótki test ze znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy nie popełnili żadnego błędu otrzymali certyfikaty eksperta. Do akcji włączyli się również trzecioklasiści. 

śdtm

W piątek 2 października uczniowie klas ósmych wzięli dzisiaj udział w zajęciach online prowadzonych przez pracowników Centrum Nauki Kopernik: e-PLANETOBUS. Podczas zajęć obejrzeli prowadzony na żywo przez YouTube wykład o planetach układu słonecznego, a następnie poprzez platformę Teams mogli porozmawiać online z prowadzącymi zajęcia.

planetobus

DZCH

Od dnia 29 września 2020r. uruchamiamy korzystanie z szatni szkolnej dla uczniów. Z szatni nie będą korzystały dzieci z klas pań: M. Zimniak, I.Mueller, D.Piątek, R.Kamieniarz, A.Smelkowskiej.
Szczegóły w dokumencie: kliknij tutaj

KOMUNIKAT

Informujemy, że zbiórka na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Bodzewie dobiega końca. Jest to akcja charytatywna, która rozpoczęła się w lutym br. Z uwagi na pandemię podsumowanie akcji następuje dopiero teraz.

Wszystkie zebrane dary zostaną wysłane w najbliższych do Domu Dziecka w Bodzenie.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji. 

Izabela Wajske, Aldona Wleklik

Obiady - październik 2020 r.

dni żywienia  21   x   4,00 tj.  84,00     (w dniu 14.10 nie ma obiadu)

termin wpłat  21 - 28 wrzesień 2020 r.

Pozostałe informacje na stronie Szkoły Podstawowej w Śmiglu pod hasłem:

"Obiady - stałe zasady wnoszenia opłat"

W sytuacji kiedy dziecko mające wykupiony obiad jest w danym dniu nieobecne w szkole, obiad można odebrać w godz. 14:45-15:00.

obiad

Dyrektor szkoły informuje,że od poniedziałku 21 września będzie obowiązywał nowy harmonogram odwozów. Zmiany nastąpiły w godzinach odwozów w kierunku Wydorowa.

Plan odwozów od 21 września

bus

Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego wybrana! Tworzą ją: Lena Domagała- przewodnicząca; Wiktor Braja - zastępca; Magdalena Kubowicz i Natasza Ratajczak-sekretarze; członkowie rady- Oliwier Krzyślak i Wojciech Zimniak. Funkcję opiekuna samorządu będzie pełniła p. Monika Włoch. Gratulujemy nowej radzie i życzymy owocnej pracy!

rada SU

Dyrektor szkoły informuje, że spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców odbędzie się we wtorek 22 września o godz. 17:00 w sali 150.

zebranie RR