Oferta ubezpiczenia NNW szkolnego w formie grupowej na rok szkolny 2020/2021 - składka 49zł.

oferta - plik pdf

warunki ubezpieczenia - plik pdf

klauzula informacyjna - plik pdf

karta produktu - plik pdf

Komunikat dla rodziców, których dzieci będa korzystać ze świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy rodziców w/w uczniów oraz uczniów dowożonych o obowiązku wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy do dnia 11 września 2020 r.
Karty wypełniają również rodzice, którzy składali wcześniej deklaracje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy.
Karty zgłoszenia rodzice przekazują wychowawcy poprzez ucznia.

karta zgłoszenia - plik pdf

Zasady wnoszenia opłat za obiady dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Śmiglu w okresie pandemii - plik pdf

obiad

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z poniższym komunikatem, dotyczącym funkcjonowania świetlicy szkolnej.

Komunikat dotyczący świetlicy

KOMUNIKAT001

Dyrektor szkoły prosi rodziców i uczniów dowożonych do szkoły o zapoznanie się z harmonogramem kursów autobusów szkolnych, obowiązującym od 2 września br. Harmonogram może ulec zmianie po ustaleniu ostatecznej liczby uczniów korzystających z dowozów.

Plan dowozów

Plan odwozów

bus

Informacje dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiglu dotyczące organizacji pracy szkoły od 2 września w pliku pdf.

tablica

Dyrektor szkoły informuje, że przystanek dla autobusów szkolnych został przeniesiony do zatoczki przy ulicy Mierosławskiego. Prosimy o nie korzystanie z zatoczki w godzinach dowozu i odwozu uczniów. Nie jest to miejsce parkingowe.

autobus szkolny

Dyrektor szkoły prosi rodziców uczniów klas I i IV o zapoznanie się z przydziałem do klasy:

klasy I

klasy IV

komunikat

Dyrektor szkoły prosi rodziców i uczniów o zapoznanie się z komunikatami dotyczącymi rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

komunikat 1   komunikat 2

komunikat 3  komunikat 4   komunikat 5

dowozy 1.09

Czytaj więcej...

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021 - plik pdf