W etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, który odbył się 18 października br., uczestniczyło dziewięcioro gimnazjalistów. W czasie 90 minut rozwiązywali zadania, które sprawdzały ich wiedzę i umiejętności z „królowej nauk”.

Czytaj więcej...

19 października 2017r. odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Języka  Angielskiego dla oddziałów gimnazjalnych. Uczestnicy rozwiązywali  test składający się z trzech części: tekstu czytanego, środków leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych oraz wiedzy o Wielkiej Brytanii.  Najwyższy wynik uzyskała Natasza Marciniak z klasy 3A, która zakwalifikowała się do etapu rejonowego. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Wyniki konkursu.

Od września w poradni Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie, ul.Średnia 11, realizowany jest program Jestem SMART - nie FONO. W ramach programu poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej e-uzależnieniami, nadużywającym urządzeń takich jak telefon, tablet, komputer. Interwencja polega na diagnozie stylu używania e-urządzeń, ocenie ryzyka uzależnienia oraz realizacji programu terapeutyczno-profilaktycznego w formie 10 indywidualnych spotkań z uczniem oraz spotkaniach z rodzicami. Udział jest bezpłatny, program dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych pozostajacy w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zgłoszenia pod nr tel. 663 519 564. Liczba osób, które mogą zostać objęte programem jest ograniczona. 

Dagmara Derwich-Grzegorzewska

Od poniedziałku 23 października 2017r. zostaje wznowione gotowanie oraz wydawanie obiadów przez kuchnię w Szkole Podstawowej w Śmiglu.
W związku z powyższym obiady na miesiąc październik można wykupić w piątek 20 października 2017r. od godz. 7:30 w stołówce szkolnej. Cena obiadu dla ucznia wynosi 3,00zł, a dla pozostałych osób - 10,08zł.

Zachęcamy uczniów i ich rodziców do zapoznania się z regulaminami i terminarzem konkursów przedmiotowych, które odbędą się w roku szkolnym 2017/2018 w województwie wielkopolskim, a których organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Terminarz konkursów przedmiotowych

Regulaminy konkursów przedmiotowych

KonkursyPrzedmiotowe

13 października przeżywaliśmy ważny moment w życiu szkoły. W piątkowe przedpołudnie świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na początku pan dyrektor Robert Plewka złożył życzenia z okazji jutrzejszego święta i wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom. Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Małgorzata Kojder, serdecznie podziękowała w imieniu rodziców wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły za trud wkładany każdego dnia w naukę i wychowanie młodego pokolenia. Potem przyszedł czas na występ artystyczny, w którym przedstawiciele uczniów w wierszach, piosenkach i tańcach ukazali uroki szkolnego życia. Na zakończenie programu artystycznego reprezentanci Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły i wręczyli słodkie upominki.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości z osiągnięć zawodowych i osobistych, a także wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.

den 201704 den 201709 den 201710 den 201728

Galeria Dzień Edukacji Narodowej

 

10 października br. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym animacji dla dzieci. Warsztatach zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Inga” we współpracy z Fundacją CAT z Leszna, w ramach podziękowania za wieloletnią współpracę stowarzyszenia z naszą placówką.

animacja smigiel szkola06

5 października odbyła się gra miejska pt. "Poczuj smak przygody" , którą zorganizowano którą zorganizowano z okazji 10-lecia działalności i współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Inga” z naszą szkołą. W zabawie wzięło udział 8 drużyn.  Zadaniem uczestników było przemierzyć trasę w jak najkrótszym czasie oraz wykonać dwanaście zadań usytuowanych na terenie miasta - instytucji, które były sojusznikami i partnerami w dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Inga” i szkoły.

 gra miejska przygoda04 gra miejska przygoda17 gra miejska podsumowanie07

Czytaj więcej...

Z okazji Święta Muzyki 1 października 2017r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki uczniowie naszej szkoły (klas 0-III) zaprezentowali się wspólnie z przedszkolakami i członkami Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” w koncercie podsumowującym projekt „Od maluszka do harmoniuszka”. Występ rozpoczął się od wykonania dwóch utworów na dzwonkach przez dzieci. Później śpiewacy pod kierunkiem dyrygenta pana Piotra Majera zaprezentowali wspólnie przygotowany repertuar. Muzyczne spotkanie poprzedziły warsztaty muzyczno-wokalne, próby śpiewu i gry na instrumentach zorganizowane dla przedszkolaków, uczniów i chórzystów. Koordynatorem projektu była pani Anna Jakubiak, członkini zarządu chóru „Harmonia”.

koncert projekt03 koncert projekt18

Galeria: Od maluszka do harmoniuszka - koncert

Film: Od Maluszka do Harmoniuszka.

Dyrektor szkoły informuje, że w poniedziałek 9 października 2017 odbędą się zebrania z rodzicami wg ustalonego porządku:

klasy I-IV godz. 17:30

klasy V-VII i gimnazjalne - 18:00.