Obiady - październik 2020 r.

dni żywienia  21   x   4,00 tj.  84,00     (w dniu 14.10 nie ma obiadu)

termin wpłat  21 - 28 wrzesień 2020 r.

Pozostałe informacje na stronie Szkoły Podstawowej w Śmiglu pod hasłem:

"Obiady - stałe zasady wnoszenia opłat"

W sytuacji kiedy dziecko mające wykupiony obiad jest w danym dniu nieobecne w szkole, obiad można odebrać w godz. 14:45-15:00.

obiad

Dyrektor szkoły informuje,że od poniedziałku 21 września będzie obowiązywał nowy harmonogram odwozów. Zmiany nastąpiły w godzinach odwozów w kierunku Wydorowa.

Plan odwozów od 21 września

bus

Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego wybrana! Tworzą ją: Lena Domagała- przewodnicząca; Wiktor Braja - zastępca; Magdalena Kubowicz i Natasza Ratajczak-sekretarze; członkowie rady- Oliwier Krzyślak i Wojciech Zimniak. Funkcję opiekuna samorządu będzie pełniła p. Monika Włoch. Gratulujemy nowej radzie i życzymy owocnej pracy!

rada SU

Dyrektor szkoły informuje, że spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców odbędzie się we wtorek 22 września o godz. 17:00 w sali 150.

zebranie RR

Oferta ubezpiczenia NNW szkolnego w formie grupowej na rok szkolny 2020/2021 - składka 49zł.

oferta - plik pdf

warunki ubezpieczenia - plik pdf

klauzula informacyjna - plik pdf

karta produktu - plik pdf

Komunikat dla rodziców, których dzieci będa korzystać ze świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy rodziców w/w uczniów oraz uczniów dowożonych o obowiązku wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy do dnia 11 września 2020 r.
Karty wypełniają również rodzice, którzy składali wcześniej deklaracje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy.
Karty zgłoszenia rodzice przekazują wychowawcy poprzez ucznia.

karta zgłoszenia - plik pdf

Zasady wnoszenia opłat za obiady dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Śmiglu w okresie pandemii - plik pdf

obiad

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z poniższym komunikatem, dotyczącym funkcjonowania świetlicy szkolnej.

Komunikat dotyczący świetlicy

KOMUNIKAT001

Dyrektor szkoły prosi rodziców i uczniów dowożonych do szkoły o zapoznanie się z harmonogramem kursów autobusów szkolnych, obowiązującym od 2 września br. Harmonogram może ulec zmianie po ustaleniu ostatecznej liczby uczniów korzystających z dowozów.

Plan dowozów

Plan odwozów

bus

Informacje dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiglu dotyczące organizacji pracy szkoły od 2 września w pliku pdf.

tablica