W Dniu Edukacji Narodowej 143 uczniów z sześciu klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Śmiglu  zostało przyjętych do grona uczniów. Uroczystość odbyła się w obecności zaproszonych gości oraz rodziców. Dzieci zaprezentowały przed licznie zgromadzoną publicznością przygotowany program artystyczny. Zanim pan dyrektor Robert Plewka pasował każdego na ucznia ogromnym ołówkiem, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Obiecywali dobrze się uczyć i przykładnie zachowywać oraz godnie reprezentować swoją szkołę. Na pamiątkę pasowania każdy uczeń otrzymał biret, dyplom w kształcie biedronki oraz słodki upominek – rożek obfitości. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem w stołówce szkolnej. Pasowanie pierwszoklasistów 2014

IMG 4673   IMG 4679   IMG 4683

 HM

 

„Jakże nie pisać wiersza,

jakże nie płonąć w podzięce

za światło, co się rozszerza,

za dar najpiękniejszy, za wiedzę!”

                                 K. I. Gałczyński 

14 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu uczniowie dziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom za trud pracy i wiedzę oraz składali życzenia. Podczas apelu dzieci zaprezentowały się w tańcu, wierszu i piosence. Dyrektor szkoły pan Robert Plewka wyróżnił kilkoro pracowników Nagrodą Dyrektora. W tym dniu odbyło się także pasowanie pierwszoklasistów na prawowitych uczniów naszej szkoły. Święto Edukacji Narodowej - apel

IMG 4713   IMG 4715   IMG 4727

 

kwiaty roze

 

 7 października br. pracownik Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego we wszystkich klasach V przeprowadził zajęcia edukacyjne nt. segregacji odpadów. Zajęcia te zrealizowano w ramach akcji edukacyjnej pt. „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu KZGRL w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. Dodatkowo ogłoszono konkurs plastyczny ph. „Jak widzą dzieci segregację śmieci”, będący działaniem kończącym ową akcję edukacyjną. Szczegółowy regulamin znajduje się u p.V.Bogdanow oraz p.M.Szymańskiej. „Jak widzą dzieci segregację śmieci”-pogadanki

IMG 4648

I.W.

 

Już po raz kolejny z okazji Dnia Chłopca samorząd uczniowski zorganizował 30 września Dzień Muszki i Krawata. W ten sposób uczniowie i nauczyciele obchodzili to wyjątkowe święto. Nie zabrakło również życzeń oraz słodkich upominków od koleżanek z klas. Dzień Muszki i Krawata czyli Dzień Chłopca 2014

IMG 4599   IMG 4606   IMG 4618

SU

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że od dnia 1 października 2014r. będzie możliwość korzystania z przystanku przy ulicy Dudycza. Autobus będzie zabierał dzieci w trakcie II kursu około godz. 7.25.

UWAGA!

Jeżeli liczba chętnych uczniów do skorzystania z przejazdu autobusem będzie większa niż liczba miejsc w autobusie, z dowozu będą mogły skorzystać tylko najmłodsze dzieci.

Od 1 października 2014r. nastąpi także zmiana w planie dowozów uczniów do szkoły. Aktualny plan (zmiany zostały zaznaczone wyróżnionym drukiem):

6.50 Nietążkowo I kurs- gimnazjum +kl. VI

7.05 Poladowo I kurs- gimnazjum+ kl. VI

7.10 Żegrówko (Bielawy) I kurs-podział na kursy wg miejsca zamieszkania

7.25 Nietążkowo- Dudycza- szkoła podstawowa (kl. 0-V)

7.45 Poladowo II kurs- szkoła podstawowa (kl.I-V)

7.30 Żegrówko II kurs- podział na kursy według miejsca zamieszkania.

W piątek 19 września dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się na spotkanie z podleśniczym Henrykiem Klechą do lasu w Żegrowie. Uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych na żywo poznając las i jego mieszkańców. Słuchały opowieści leśnika, szukały darów lasu. Na polanie zobaczyły parę saren. Piękny, ciepły dzień przyniósł wiele radości i zabawy. Wycieczka przedszkolaków do lasu

20140919 104555

I.K., foto M.Józefiak

Wakacje minęły bardzo szybko. Były one dla uczniów zasłużonym wypoczynkiem, ale nie dla pracowników szkoły. W tym czasie w naszej placówce trwały zaplanowane remonty. Jeden z nich dotyczył świetlicy szkolnej. Ściany głównego pomieszczenia, zgodnie z projektem nauczycielki, zmieniły swoje bary. Dzięki tej zmianie w sali zrobiło się jaśniej i weselej. Dodatkowo wymieniono część mebli. Ta zmiana spowodowała, że powiększyła się przestrzeń dla uczniów. Już po pierwszym dzwonku w nowym roku szkolnym uczniowie pozytywnie zaakceptowali nową szatę świetlicy. Niektórzy z nich przyprowadzali swoich rodziców, aby im pokazać „jak pięknie wygląda nasza świetlica”. Bardzo dobrze, że cieszą się z tego faktu, gdyż średnio ponad dwustu uczniów przebywa na terenie świetlicy szkolnej i wszystko co się w niej zmienia ma im służyć. Świetlica przed i po remoncie

male logo swietlicy

M.K.

Wpłaty za obiady będą przyjmowane w dwa ostatnie dni robocze miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który kupowane są obiady oraz w pierwszy dzień roboczy danego miesiąca w stołówce szkolnej, w godzinach 10:35 - 14:00. W pozostałe dni miesiąca w stołówce szkolnej po trzeciej lekcji tj. o godz. 10:35. 

W roku szkolnym 2014/2015 nie będą wydawane duplikaty zgubionych kart!

Zniszczoną kartę z widocznym numerem można wymienić codziennie w przerwie po trzeciej lekcji.

Uczeń, który zapomniał lub zgubił kartę obiadową przychodzi na obiad po siódmej lekcji tj. o 14:30.

tel. kontaktowy 65 518 93 30 w. 36

 

Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem....
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku - samych piątek!
 

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Podczas krótkiej uroczystości na boisku pan dyrektor Robert Plewka serdecznie powitał wszystkich uczniów, szczególnie tych najmłodszych, ich rodziców i nauczycieli.W tym dniu przypadła również 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji uczciliśmy minutą ciszy tych, którzy w niej polegli, a delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów w miejscu pamięci.  Zdjęcia w galerii: Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

SAM 2256     uczen     SAM 2244