Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem....
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku - samych piątek!
 

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Podczas krótkiej uroczystości na boisku pan dyrektor Robert Plewka serdecznie powitał wszystkich uczniów, szczególnie tych najmłodszych, ich rodziców i nauczycieli.W tym dniu przypadła również 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji uczciliśmy minutą ciszy tych, którzy w niej polegli, a delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów w miejscu pamięci.  Zdjęcia w galerii: Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

SAM 2256     uczen     SAM 2244

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiglu informuje, że na stronie http://www.npseo.pl/action/raports  Kuratorium Oświaty w Poznaniu udostępniło  raport z ewaluacji przeprowadzonej w naszej placówce w maju 2014r..

Raport z ewaluacji

 

W piątek 27 czerwca nadszedł dla wszystkich upragniony ostatni dzień roku szkolnego 2013/2014. W tym dniu, po mszy świętej, wszyscy uczniowie spotkali się na boisku szkolnym. W uroczystym apelu, oprócz dyrekcji, nauczycieli, dzieci i ich rodziców, udział wzięli zaproszeni goście w osobach pana Wiktora Sneli – Burmistrza Śmigla, pana Romana Schilera – zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla, pani Dominiki Koteckiej – przewodniczącej Rady Rodziców naszej szkoły. Po przemówieniach odbyła się ceremonia zmiany pocztu sztandarowego naszej szkoły. Kacpra Józefiaka, Jagodę Matuszczak i Milenę Skórzewską zastąpili Amadeusz Nadolny, Aleksandra Wasielewska i Milena Szczerbal. Po uroczystym przekazaniu sztandaru pan dyrektor Robert Plewka wręczył dyplomy ukończenia szkoły z wyróżnieniem szóstoklasistom, którzy uzyskali średnia ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie. Nagrodę Burmistrza Śmigla otrzymała Monika Naskręt, a nagrodę ufundowaną przez radnych Śmigla – Magdalena Dworczak. Obie uczennice zostały również wyróżnione przez dyrektora szkoły za najlepsze wyniki w nauce. Na zakończeniu piątoklasiści pożegnali swoich starszych kolegów i wręczyli im słodkie upominki. Po uroczystości uczniowie rozeszli się do klas, gdzie z rąk wychowawców odebrali świadectwa. Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

SAM 2130   SAM 2142   SAM 2153

Uczniowie klasy VIe w ramach lekcji języka polskiego przygotowywali przedstawienie, na które składało się kilka wybranych scen z „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Efekt końcowy ciężkich prób okazał się tak dobry, że postanowiono przedstawić go szerszej publiczności. Spektakl odbył się w ostatni czwartek roku szkolnego i zaproszono na niego piąto- i szóstoklasistów. Dla młodych „aktorów” był to ostatni występ w murach swojej podstawówki. Balladyna

IMG 4578

 

Zgodnie ze szkolną tradycją, w środę 25 czerwca, ogłoszono wyniki plebiscytu na najlepszych sportowców naszej szkoły. Dziesięciu chłopcy i dziesięć dziewczynek odebrało z rąk pana dyrektora dyplomy i statuetki ufundowane przez Radę Rodziców. Po uroczystości rozegrano mecz piłki nożnej nauczyciele kontra szóstoklasiści. W tym roku znów uczniowie okazali się lepszymi strzelcami i spotkanie zakończyło się wynikiem 5:3 dla absolwentów. Dla zwycięskiej drużyny gole strzelali: Kacper Józefiak, Eryk Bartkowiak i Michał Kozica. Wśród belfrów skutecznością wykazali się pan Ryszard Primel i pan Robert Plewka.

SAM 1989   SAM 2001   SAM 2003

Czytaj więcej...

We wtorek 24 czerwca br. odbyła się dyskoteka dla uczniów klas VI. Szóstoklasiści spotkali się popołudniu, aby w tanecznym rytmie pożegnać mury naszej szkoły. Dyskoteka szóstoklasistów 2014

IMG 4464

Przez cały rok szkolny w naszej szkole odbywają się różne konkursy. Czas na ich podsumowanie i nagrodzenie laureatów jest zawsze pod koniec roku szkolnego. We wtorek 24 czerwca odbyły się apele, podczas których wręczono dzieciom nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Spotkanie było również okazją do podziękowania uczniom za pracę na rzecz szkoły, tj. Radzie Samorządu Uczniowskiego, która w tym roku kończyła swoją kadencję oraz ustępującym członkom pocztu sztandarowego. Apel - nagrody za konkursy 2014

IMG 4325   IMG 4359   IMG 4440

We wtorek 24 czerwca 2014r. zorganizowano apele wychowawcze dla uczniów klas I-VI oraz oddziałów przedszkolnych dotyczące bezpieczeństwa dzieci w czasie letnich wakacji. Na tą okoliczność zaproszono do szkoły ratownika z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego p. Waldemara Chwalczuka, który wygłosił prelekcję m.in. na temat bezpiecznych zabaw w wodzie. Spotkanie z ratownikiem WOPR było działaniem kończącym realizację całorocznego projektu pt.”Właściwe zachowanie podstawą bezpieczeństwa". Wizyta ratownika WOPR

IMG 4300

23 czerwca ogłoszono w naszej szkole Dniem Profilaktyki. W tym dniu zorganizowano dla uczniów klas IV-VI różnorakie zajęcia. Czwartoklasiści przygotowali i zaprezentowali piosenki o tematyce zdrowia i higieny. Dziewczynki brały udział w zajęciach tanecznych prowadzonych przez panią Aldonę Cichocką, chłopcy zaś uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez szkolnego pedagoga panią Izabelę Ratajczak oraz szkolną pielęgniarkę panią Jolantę Bremborowicz. Piątoklasiści prezentowali scenki profilaktyczne. Szóstoklasiści przygotowali ulotki promujące zdrowy styl życia oraz uczestniczyli w pogadankach z dietetyczką panią Małgorzatą Włochal.

SAM 1903   SAM 1938   SAM 1927

Czytaj więcej...