Realizowana w klasach trzecich praca dydaktyczno-wychowawcza według koncepcji Planu Daltońskiego cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Za sprawą publikacji Anny i Roberta Sowińskich "Od nauczania do uczenia się. Nasz Plan Daltoński", w której została scharakteryzowana nasza praca jako przykład dobrych rozwiązań w zakresie realizacji Planu Daltońskiego, 10 stycznia do szkoły przyjechały nauczycielki z Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum w Tulcach. Uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, zapoznały się ze stosowanymi przez nas środkami dydaktycznymi i wykorzystywanymi materiałami. Miło nam, że o wizycie napisały następująco:

"Jesteśmy bardzo zadowolone z odbytej wizyty. Mogłyśmy z bliska przyjrzeć się pracy nauczycieli opartej na zastosowaniu koncepcji daltońskiej. Zaobserwowałyśmy wiele pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach. Koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu chętnie dzieliły się  zdobytą wiedzą, doświadczeniem, a także zgromadzonymi materiałami. Chętnie odpowiadały na wszystkie nasze pytania. Dzięki temu możemy w efektywniejszy sposób wdrażać Plan Daltoński w naszych klasach. Po obejrzeniu zagospodarowanego korytarza przy sali 146 myślimy też o stworzeniu dodatkowej przestrzeni w naszej szkole, przystosowanej do realizacji zabaw edukacyjnych, które dzieci podejmują podczas pracy samodzielnej i przerw".

Zawsze chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami z zainteresowanymi nauczycielami często z odległych miejscowości i cieszy nas to, że doceniają naszą pracę.