31 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu edukacyjno-wychowawczego pt. „Rok dla Niepodległej”, realizowanego od stycznia do grudnia 2018 r., w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas apeli wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursów realizowanych w ramach projektu.  

apel podsumowanie projektu 16   apel podsumowanie projektu 24   apel podsumowanie projektu 33

Galeria: Podsumowanie projektu "Rok dla Niepodległej" - apel

Celem projektu, który realizowali wszyscy uczniowie z Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, było:

- zachęcenie uczniów  do radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

- budzenie  u uczniów świadomości narodowej i uczuć patriotycznych,
- zapodanie uczniów z wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania niepodległości
i kształtowania się granic niepodległej Rzeczpospolitej ,
- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zainteresowania znaczeniem symboli narodowych oraz kształtowanie kreatywności plastycznej,
- zapoznanie uczniów z postaciami, które wpłynęły na historię naszego kraju oraz sylwetkami  Polaków znanych na całym świecie; podróżnikami, naukowcami, wynalazcami, sportowcami, społecznikami i patriotami,
- zapoznanie uczniów z doniosłymi wydarzeniami z historii Polski,   legendami o regionie i początkach  naszego państwa.
W ramach projektu uczniowie  wykonywali różne zadania:

- uczestniczyli w licznych konkursach (wiedzy o powstaniu wielkopolskim,  religijnym o sławnych Rodakach- Świętych, recytatorskim –poezji patriotycznej, piosenki i pieśni patriotycznej, w konkursach plastycznych na temat legend polskich, symboli narodowych i o niepodległości),

- prezentowali swoje prace podczas wystaw,

- brali udział w turnieju wiedzy na temat sławnych Polakach realizowanego pod patronatem posła Dziedziczaka,

- uczestniczyli w grze miejskiej organizowanej pod hasłem” Śladami ważnych postaci historycznych w Śmiglu”,

- wyjechali na przedstawienie teatralne na temat legend polskich,

- oglądali w holu szkoły wystawy na temat powstania wielkopolskiego oraz podziwiali prace laureatów konkurów plastycznych na temat  symboli narodowych Polski, legend polskich i niepodległości Polski,

- przygotowali apel z okazji Święta Niepodległości i na boisku szkolnym wspólnie odśpiewali hymn szkoły.  

Zwycięzcy konkursu plastycznego pt. Legendy Polski, realizowanych w drugim półroczu 2018 r.  w kategorii klas I to:

I miejsce – Zofia Bajonczak

II miejsce –Aleksandra Braja

III miejsce – Oskar Zalisz

Zwycięzcy konkursu plastycznego pt. Legendy Polski w kategorii klas II to:

          I miejsce – Igor Skrzydlewski

          II miejsce –Martyna Ajchler

          II miejsce –Maria Stachowska

          III miejsce –Amelia Krajka

          III miejsce –Weronika Konieczna

Zwycięzcy konkursu plastycznego pt. Legendy Polski w kategorii klas III to:

          I miejsce – Anna Rybakowska

          II miejsce – Maria Gucińska

          III miejsce- Fabian Idczak

Zwycięzcy konkursu czytelniczego pt. Znajomość polskich legend , realizowanych w drugim półroczu 2018 r.  w kategorii klas  III to:

          I miejsce – Tadeusz Zimniak

          II miejsce –Kacper Marcinkowski

          III miejsce –Szasza Matylski

          III miejsce –Mieszko Bagiński
          III miejsce – Karol Kubiak

Zwycięzcy konkursów realizowanych w kategorii klas IV –VI w drugim półroczy roku 2018:

  1. Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

I miejsce - Natasza Dratwińska

II miejsce - Lena Domagała

III miejsce - Wiktoria Stróżak

  1. Konkurs recytatorski poezji patriotycznej

I miejsce – Lena Domagała

II miejsce – Krystian Rybakowski

III miejsce –Kinga Buchawald

Zwycięzcy konkursu plastycznego realizowanych w drugim półroczu 2018 r. w kategorii klas IV - VIII i gimnazjum:

          I miejsce –Dominika Nowak

          II miejsce –Laura Janus

          III miejsce –Roksana Kochanowicz

 W konkursie plastycznym pt.  wyróżnieni  zostali:

          - Adam Dolczewski

          - Joanna Kubiak

          - Anna Ratajczak

Zwycięzcy konkursów realizowanych w drugim półroczu 2018 r.  w kategorii klas  VII, VIII i gimnazjum:

  1. Konkursu wiedzy religijnej pt. „Wielcy Rodacy- Święci”

I miejsce – Jagoda Dudkowiak

II miejsce – Amelia Stawińska

III miejsce - Anna Skoracka

  1. Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

I miejsce -  Stanisław Świdziński

II miejsce –Krzysztof Omieczyński

III miejsce – Paulina Krzyślak

  1. Konkurs recytatorski poezji patriotycznej

I miejsce -Malwina Nadolna

II miejsce-Jagoda Dudkowiak

III miejsce-Kacper Ratajski

  1. W grze miejskiej pt. „Szlakami postaci historycznych w Śmiglu”

zwyciężyli uczniowie z klasy VII – Jeremiasz Marciniak, Oskar Świtała, Amelia Stawińska i Dariusz Lemański

Dziękujemy Panu Posłowi Janowi Dziedziczakowi, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie Panu Stanisławowi Kryjon, Pani Justynie  Bajsert i Panu Tomaszowi Nowakowi oraz  Radzie Rodziców SP w Śmiglu za ufundowanie nagród, a nauczycielom oraz uczniom za zaangażowanie, trud i czas poświęcony podczas realizacji tego projektu.