W naszej szkole, mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka, już w oddziałach przedszkolnych realizujemy podstawę programową w oparciu o elementy pedagogiki planu daltońskiego. Uczymy tym samym dzieci odpowiedzialności, samodzielności i umiejętności współpracy. W salach znajdują się tablice z wizualizacją graficzną planu dnia, zegar daltoński służący do właściwego planowania czasu pracy, system samodzielnego zaznaczania obecności oraz wiele innych pomocy wspomagających proces uczenia się. W celu rozwijania kluczowych kompetencji dziecka wprowadzamy w grupach dyżury oraz tablice zadań dzięki, którym dzieci samodzielnie planują i wykonują zadanie w danym tygodniu. Kiedy obserwujemy, z jakim entuzjazmem nasze dzieci przystępują do działania wykazując własną inicjatywę, a przy tym wspierając się nawzajem, mamy pewność że poprzez realizację planu daltońskiego dajemy dzieciom niezbędną przestrzeń do prawidłowego rozwoju.

dalton