W bieżącym roku szkolnym uczniowie niektórych klas pierwszych realizują pracę dydaktyczno - wychowawczą według koncepcji Planu Daltońskiego. W pozostałych klasach wprowadzane są tylko pewne elementy planu, takie jak dyżury czy plan dnia .  

Już od początku roku szkolnego dzieci pełniły różne dyżury , które ułatwiają organizację pracy w klasie. Przykładem ulubionych dyżurów pełnionych przez dzieci są: ,,Dyżur Klucznika", ,,Pierwsza Para", "Asystent Sprzętu Sportowego" czy "Strażnik Czasu". Dyżury w danym tygodniu pełni każdy uczeń. Każdy jest też odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie swojego dyżuru. Dzieci uczą się odpowiedzialności, samodzielności i współpracy z innymi.

Od listopada 2018 roku uczniowie zaczęli planować zadania, które wykonują w ciągu tygodnia. Pierwszaki odpowiedzialnie wywiązują się z zaplanowanych zadań. Sprawia im to wielką przyjemność. Zgodnie z zasadami Planu Daltońskiego chętnie sobie pomagają. W niektórych klasach uczniowie samodzielnie wykonali pierwsze książeczki ze zgromadzonych kart pracy.

pl dalton 14   pl dalton 16

Zdjęcia: Plan Daltoński w naszej szkole 2019