Terminy "otwartych poniedziałków" dla rodziców

16 września 2019 - zebrania ogólne z wychowawcami,
... października 2019 - zebrania z wychowawcami,
... listopada 2019 - spotkania z nauczycielami,
... grudnia 2019 - spotkania z wychowawcami i z nauczycielami,
... stycznia 2020 - zebranie z wychowawcami, podsumowanie pracy w I półroczu,
... marca 2020 - spotkania z nauczycielami,
... kwietnia 2020 - spotkania z nauczycielami,
... maja 2020 - podsumowanie rocznej pracy, spotkania z nauczycielami.