Terminy "otwartych poniedziałków" dla rodziców

18 września 2017 - zebrania ogólne z wychowawcami,
9 października 2017 - zebrania z wychowawcami,
6 listopada 2017 - spotkania z nauczycielami,
11 grudnia 2017 - zebrania z wychowawcami, spotkania z nauczycielami,
22 stycznia 2018 - zebranie z wychowawcami, podsumowanie pracy w I półroczu,
9 kwietnia 2018 - spotkania z nauczycielami,
14 maja 2018 - podsumowanie rocznej pracy, spotkania z nauczycielami.