Terminy "otwartych poniedziałków" dla rodziców

17 września 2018 - zebrania ogólne z wychowawcami,
1 października 2018 - zebrania z wychowawcami,
5 listopada 2018 - spotkania z nauczycielami,
10 grudnia 2018 - spotkania z wychowawcami i z nauczycielami,
10 stycznia 2019 - zebranie z wychowawcami, podsumowanie pracy w I półroczu,
4 marca 2019 - spotkania z nauczycielami,
1 kwietnia 2019 - spotkania z nauczycielami,
6 maja 2019 - podsumowanie rocznej pracy, spotkania z nauczycielami.