Dnia 11 czerwca 2019 roku miała miejsce w naszej szkole wizyta studyjna nauczycieli uczących w gminie Krobia . Nauczyciele w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizują projekt: „Przygody z nauką – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia”. Priorytetem tego projektu jest zapoznanie nauczycieli z koncepcją planu daltońskiego. 18 goszczących u nas nauczycieli mogło z bliska przyjrzeć sie pracy nauczycieli opartej na zastosowaniu koncepcji daltońskiej. Goście uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w trzech klasach pierwszych i w dwóch ,,zerówkach". Zajęcia przeprowadziły panie: Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska, Renata Kamieniarz, Katarzyna Grocka i Rozalia Dekiert. Nauczyciele z Krobi i okolic mogli obserwować środki dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć oraz zgromadzone przez nas materiały. W czasie wizyty nauczyciele naszej szkoły opowiadali o swoich rozwiązaniach stosowanych na co dzień w pracy z dziećmi. Duże wrażenie na gościach zrobiły zagospodarowane korytarze , które stanowią dodatkową przyjazną przestrzeń dla dzieci. Uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z dyrektorem naszej  szkoły, który odpowiedział na ich pytania. Cieszy nas, że mogliśmy  podzielić się naszym doświadczeniem.

dalton wizyta