Dyrektor szkoły prosi o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem dowozów i odwozów na dzień rozpoczęcia roku szkolnego oraz na dni nauki szkolnej obowiązujący od 3 września. W harmonogramie nastąpiły małe zmiany w stosunku do roku ubiegłego. 

- dowozy na dzień 2 września

- harmonogram dowozów

- harmonogram odwozów

school bus