Dyrektor szkoły informuje, że od poniedziałku 9 września, uczniowie klas V będą jeździć I kursem o godz. 7.05. Zmiana harmonogramu dowozu podyktowana jest bezpieczeństwem uczniów dowożonych (brak miejsc siedzących w czasie kursu o godz. 7.30).

komunikat