W poniedziałek 2 września, po dziesięciotygodniowej przerwie, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pierwszym elementem uroczystości była msza święta. Potem członkowie społeczności szkolnej udali się na boisko. Po powitaniu przybyłych gości, uczniów (szczególnie przedszkolaków i pierwszoklasistów), nauczycieli i rodziców, pan dyrektor Robert Plewka dokonał uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, omówił jego organizację i plany na przyszłość. Później głos zabrała burmistrz Śmigla, pani Małgorzata Adamczak, która wręczyła panu dyrektorowi powołanie na kierowanie placówką przez kolejne 5 lat, oraz życzyła wszystkim zebranym wytrwałości, zapału do pracy oraz sukcesów. Na zakończenie członkowie społeczności szkolnej pożegnali odchodzącą na emeryturę nauczycielkę biblioteki, panią Krystynę Biniaś. Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

rozpoczecie roku szkolnego 18 rozpoczecie roku szkolnego 24

Galeria Inauguracja roku szkolnego 2019/20120