Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 2 września 2019 roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

27 stycznia - 9 lutego 2020 roku

 Ferie zimowe

9 - 14 kwietnia 2020 roku

 Wiosenna przerwa świąteczna

 

22 kwietnia 2020 roku

23 kwietnia 2020 roku

24 kwietnia 2020 roku

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy

26 czerwca 2020 roku

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno –wychowawczych

27 czerwca -31 sierpnia 2020 roku

Ferie letnie

 Dodatkowe dni wolne: 
12 czerwca - piątek po Bożym Ciele