Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 3 września 2018 roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

23 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

14 - 27 stycznia 2019 roku

 Ferie zimowe

18 - 23 kwietnia 2018 roku

 Wiosenna przerwa świąteczna

 

10 kwietnia 2019 roku

11 kwietnia 2019 roku

12 kwietnia 2019 roku

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

15 kwietnia 2019 roku

16 kwietnia 2019 roku

17 kwietnia 2019 roku

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy

21 czerwca 2019 roku

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno –wychowawczych

22 czerwca -31 sierpnia 2019 roku

Ferie letnie

 Dodatkowe dni wolne: 
2 listopada 2018r. - odrabiany 13 października 2018r. - pasowanie pierwszoklasistów i obchody Dnia Edukacji Narodowej,
2 maja 2019r. - odrabiany 27 kwietnia 2019r.