Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 4 września 2017 roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

23 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

12 - 26 lutego 2018 roku

 Ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia 2018 roku

 Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia 2018 roku

19 kwietnia 2018 roku

20 kwietnia 2018 roku

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

22 czerwca 2018 roku

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno –wychowawczych

23 czerwca -31 sierpnia 2018 roku

Ferie letnie

 Dodatkowe dni wolne: