pedagog szkolny - pani Olga Konys (w zastępstwie za panią Izabelę Wajske)

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Dni tygodnia

Godziny

Poniedziałek

7.30-15.00

Wtorek

7.40-14.30

 

Środa

7.30-14.30

 

Czwartek

7.30-13.35

Piątek

8.30 - 12.30

 

 

 

 

Pedagog szkolny zachęca do zaglądania do naszego kącika prawnego.

kącik prawny

SZANOWNI RODZICE,
w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje dostępne w pliku Bezpieczeństwo a gry komputerowe.

 

INFORMACJA  DLA RODZICÓW

Wszystkich rodziców zainteresowanych spotkaniem z psychologiem uprzejmie informujemy, że w Punkcie Wsparcia dla Rodziny, przy ul. Mickiewicza 11 w Śmiglu, swoje dyżury pełni p. E. Bardian oraz p. I. Nejman-Wilk. Osoby chętne mogą się zapisywać bezpośrednio na spotkania w trakcie pełnienia przez panie dyżurów, czyli we wtorki od 15:00-18:00 oraz w piątki od 13:00-16:00.

Grupa wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w rodzinie

Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu

Miejsce spotkań: Centrum Kultury w Śmiglu, Wejście E

Czas: spotkanie 1 raz (1 spotkanie ok. 120 minut od 15.30. do 17.30) w miesiącach od stycznia 2017 do grudnia 2017.

Prowadzona w 2016 roku grupa wsparcia dla osób przeżywających trudności w życiu w rodzinie ukazała jak ważne i istotne jest posiadanie wsparcia, a także możliwości wymiany informacji z innymi osobami, które w swoim życiu rodzinnym również przeżywają trudne chwile. Mając na względzie potrzeby osób uczestniczących w tego typu spotkania, a także zachęcając inne osoby do korzystania ze wsparcia działania grupy wsparcia będą kontynuowane w dalszym ciągu.

Celem spotkań grupowych jest dzielenie się przez uczestników swoimi doświadczeniami w pokonywaniu trudności jakie dotykają rodziny oraz ukazanie, że wprowadzenie  zmian jest możliwe. Przez bezpośrednie interakcje uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się doświadczeniami, udzielać sobie wzajemnego wsparcia, zwalczać poczucie bezradności wobec problemu. Działania grupy mają również cel edukacyjny, który ma podnieść wiedzę uczestników w zakresie najczęściej występujących w rodzinach trudności oraz możliwości wprowadzenia zmian. 

Uczestnictwo w zajęciach może się przyczynić do poprawy samopoczucia i podniesienia poczucia własnej wartości. Przewidywane korzyści dla uczestników:

- wymiana informacji i doświadczeń,

- zdobycie dodatkowej wiedzy i informacji,

- uzyskanie wsparcia grupy,

- zwiększenie zaangażowania w wykonywanie zadań i podejmowanie aktywności,

- poprawa funkcjonowania społecznego,

- zwiększenie poczucia własnej wartości,

- zmniejszenie poczucia marginalizacji i izolacji,

- nabycie i rozwój nowych umiejętności.

Grupa nie zastępuje jednak lekarza ani terapii psychologicznej, a pozwala raczej uzyskać wsparcie emocjonalne, a także wiedzę, gdzie i jakiej pomocy specjalistycznej szukać.

Spotkanie grupy wsparcia będzie się odbywać w przypadku, gdy deklarowana liczba uczestników na danym spotkaniu będzie większa niż 3 osoby. Maksymalnie w spotkaniach może uczestniczyć 12 osób.       

Schemat spotkań w grupie będzie przebiegał  następującego:

1.       Rozpoczęcie (rozmowa na temat programu spotkania).

2.       Runda i elementy integracyjne (z czym przychodzę: myśli, spostrzeżenia,  oczekiwania).

3.       Część edukacyjna (wykład, pogadanka, praca w grupach).

4.       Dyskusja  sprawy uczestników.

5.       Zakończenie i podsumowanie.

6.       Runda końcowa (domykanie uczuć, z czym wychodzę).

Podstawą funkcjonowania grupy jest wzajemne poszanowanie godności i prywatności każdego z uczestników. Grupa pracuje o ustalony przez uczestników kontrakt, który określa cele, zasady i formę wzajemnej współpracy na zajęciach, a także zachowanie poza spotkaniami (dochowanie zasady poufności). „Kontrakt grupowy” zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu. Mając na uwadze powyższe zasadne jest więc prowadzenie zajęć w formie zamkniętych spotkań.  Nowi uczestnicy będą zapoznawania z kontraktem na pierwszym spotkaniu, w którym będą uczestniczyli.

Dla osób zainteresowanych proponuję cykl spotkań profilaktycznych mających zwiększyć wiedzę w zakresie trudności jakie mogą dotyczyć każdego z nas lub osób z naszego otoczenia. Spotkania oscylują wokół spraw rodziny: komunikacji w rodzinie, problemów opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, przemocy, zagrożeń związanych z tzw. siecią (Internet).

 

TELEFONY ZAUFANIA  

W pliku pdf: telefony zaufania


Zachęcam wszystkich do zapoznania się z treścią artykułu: Bezpieczne korzystania z Internetu.

W pliku pdf:  BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU

bezpieczna str

 

Poniżej prezentuję Państwu strony poświęcone bezpieczeństwu dzieci w Internecie.

 

Ponadto znajdą tam Państwo informacje o bezpiecznych stronach zawierających gry, muzykę, filmy oraz bajki dla dzieci.

 

http://dzieckowinternecie.com.pl/

 

http://dzieckowsieci.fdn.pl/

 

http://www.necio.pl/