Szanowni państwo
Od 25.05.2020 r zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów klas I-III, a także wznowią pracę oddziały przedszkolne w szkole. Zajęcia zostaną zorganizowane zgodnie z wytycznymi MEN i GIS (mniejsze grupy, zachowanie reżimu sanitarnego). Zajęcia wychowawczo- opiekuńcze będą zorganizowane w godzinach od 6:30 do 15:30 w szkole, a w przedszkolu od 6:30 do 16:00. Będzie możliwość skorzystania z obiadu oraz przy większej grupie uczniów z autobusu szkolnego dla uczniów dowożonych. Decyzja o powrocie dzieci na zajęcia należy do państwa i nie ma takiego obowiązku. Informację, czy dziecko skorzysta z zajęć proszę przekazać WYCHOWAWCY KLASY DO DNIA 19.05./WTOREK/ DO GODZINY 9 00. Proszę również o informację w jakich godzinach dziecko będzie korzystać z opieki w szkole.

Dyrektor szkoły

Robert Plewka