Wytyczne Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiglu dotyczące korzystania przez uczniów z konsultacji z nauczycielami od 25 maja 2020r.

1. Uczniowie korzystający z konsultacji z nauczycielami wchodzą do budynku szkolnego wejściem głównym A.
2. Każdy uczeń przed wejściem do szkoły musi mieć maseczkę, rękawiczki i wydezynfekować ręce.
3. Uczeń wchodzi do budynku bez osób towarzyszących (np. rodzic, kolega, koleżanka).
4. Uczeń ogranicza swój pobyt w budynku szkoły do niezbędnego minimum, po wejściu udaje się bezpośrednio do sali, w której odbywają się konsultacje, opuszcza budynek tym samym wejściem, pod żadnym pozorem nie przemieszcza się w inne rejony szkoły niż korytarz i klatka schodowa prowadząca do wyznaczonej sali.
5. Uczniowie korzystający z konsultacji, muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i wynoszący minimum 2 m.