Dyrektor szkoły informuje, że świadectwa szkolne wydawane będą w piątek 26 czerwca (klasy VIII i kl. I-IV) oraz w poniedziałek 29 czerwca (klasy V-VII) zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Podczas odbioru świadectw obowiązuje reżim sanitarny – uczniowie posiadają maseczki i rękawiczki oraz zachowują społeczny dystans.   

Dojazd do szkoły we własnym zakresie.

Informacja o rozdaniu dyplomów dla dzieci z zerówek ukaże się po 29 czerwca, czyli po zakończeniu rozdawania świadectw dla klas I-VIII. Jest to spowodowane dbałoscią o dobro dzieci i obowiazującym reżimem saniarnym. Wiadomość zostanie zamieszczona na stronie szkoły lub przekazana przez wychowawców. 

klasy VIII  (piątek)

- świadectwa odbierają na dużym boisku szkolnym,

- przy wejściu K (łącznik prowadzący na duża salę) będzie wyznaczone miejsce, w którym uczniowie swoim podpisem w księdze potwierdzają odbiór dokumentów – każdy ósmoklasista musi to zrobić!

9:00 - 9:40          klasa 8A

9:50 - 10:30        klasa 8B

10:40 – 11:20     klasa 8C

11:30 – 12:10     klasa 8D

klasy I-IV ( piątek)

- świadectwa odbierają w jednym z trzech wyznaczonych miejsc:

wejście B – wejście do szatni, wejście C – wejście od dużego boiska, wejście F – wejście od małego boiska z placem zabaw.

- w razie niepogody odbiór świadectw w salach:  wejście B – sala 014(świetlica), wejście C – sala 150, wejście F – sala 111,

- w razie niepogody uczniowie wchodzą do szkoły sami, rodzice pozostają poza budynkiem szkolnym.

Godzina

wejście B (sala 014)

wejście C (sala 150)

wejście F (sala 111)

9:00

 

1B

1C

10:00

1D

1E

 

10:30

1A

 

2A

11:00

2B

2C

 

11:30

2E

 

2D

12:00

3B

2F

3A

12:30

 

3C

3D

13:00

3E

 

4B

13:30

 

4A

 

klasy V-VII ( poniedziałek)

- świadectwa odbierają w jednym z trzech wyznaczonych miejsc:

wejście B – wejście do szatni, wejście C – wejście od dużego boiska, wejście F – wejście od małego boiska z placem zabaw.

- w razie niepogody odbiór świadectw w salach:  wejście B – sala 014(świetlica), wejście C – sala 150, wejście F – sala 111,

Godzina

wejście B (sala 014)

wejście C (sala 150)

wejście F (sala 111)

8:00

5A

6A

7A

9:00

5B

6B

7B

10:00

5C

6C

7C

11:00

5D

6D

7D

12:00

5E

6E

5G

13:00

5F

6F

 

Jeśli uczeń nie może odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie, będzie mógł to zrobić od 1 lipca w sekretariacie szkoły w godz. 9:00-13:00 po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu.