Dyrektor szkoły prosi rodziców i uczniów o zapoznanie się z komunikatami dotyczącymi rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

komunikat 1   komunikat 2

komunikat 3  komunikat 4   komunikat 5

dowozy 1.09