Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji "Maseczki dla medyka". Łącznie uszyli 48 maseczek, które zostały przekazane dla Domu Opieki Seniora w Mórkowie.

›››››ššššš

Serdecznie dziękujemy za ofiarność i zaangażowanie w zbiórkę karmy dla przytuliska w Śmiglu oraz Kościanie. Dary zostały już przekazane (w ramach sprostowania informujemy, że dary były zbierane dla przytuliska dla kotów w Kościanie, a nie tak jak podano w pierwszym komunikacie dla przytuliska w Lesznie).

akcje szkolne

›››››ššššš

Podsumowanie akcji prezent bez pudła


W trakcie zbiórki na rzecz UNICEF została zebrana kwota 1119,54, całość tych środków zostanie przekazana na zakup:


- szkolna wyprawka dla 40 uczniów i nauczyciela;
- monitor oddechu 6 sztuk;
- maseczka dla noworodka;
- leki przeciwmalaryczne;
- 1 zestaw polio;
- piłka nożna;
- skakanki;
- moskitiera 2szt.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji. Państwa zaangażowanie i ofiarność pozwoliły na zebranie kwoty, za którą zostały zakupione dary dla potrzebujących dzieci.

›››››ššššš

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w szkole powstaje sala do zajęć socjoterapeutycznych. Zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zostały sfinansowane ze środków zebranych w trakcie ubiegłorocznego kiermaszu oraz z budżetu szkoły.

OK