6 listopada br.sześcioro uczniów uczestniczyło w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. W ciągu 90 minut uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością lektur, tekstów piosenek i pojęć z teorii literatury i składni, ale także umiejętnością redagowania dwóch form wypowiedzi - opowiadania i rozprawki. 

Wyniki konkursu są następujące:
wkjp 75043 - 8p.
wkjp 08877 - 18p.
wkjp 66071 - 24p.
wkjp 28724 - 10 p.
wkjp 35859 - 12p.
wkjp 66830 - 13p.