Stowarzyszenie Inicjatyw Społeznych "INGA" serdecznie zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie pt. „Centrum Inicjatyw Społecznych”, którego celem jest stworzenie przestrzeni do aktywności społecznej i obywatelskiej. Działania adresowane są do osób od 13 roku życia, mieszkańców gminy Śmigiel i rozplanowane są na  rok  2021. W ramach projektu odbędą się warsztaty, wyjazdy, oddolne inicjatywy oraz uroczyste podsumowanie (sposób realizacji projektu będzie zależny od panującej w kraju sytuacji). Udział w projekcie jest nieodpłatny. 

Plakat CIS

Regulamin projektu z załącznikami