Nauczyciele: 


Wojciech Adamczewski – język niemiecki
Aleksandra Adamek - pedagog
Piotr Andrynowski – fizyka
Iwona Baranowska – język polski
Krystyna Biniaś – nauczyciel biblioteki
Nel Cichoszewska - nauczyciel biblioteki, język polski
Krzysztof Chudak - historia, wiedza o społeczeństwie,
edukacja dla bezpieczeństwa
Aldona Cichocka – matematyka, technika
Rozalia Dekiert - edukacja wczesnoszkolna
Violetta Dębniak - biologia
Janina Domagalska - religia
Dorota Domagała - edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Domagała – edukacja wczesnoszkolna
Janina Franek - język polski
Tomasz Frąckowiak - wychowanie fizyczne
Katarzyna Grocka - edukacja wczesnoszkolna
Alina Gromnicka – Tańska - język angielski
Honorata Jagodzik – wychowanie przedszkolne
Agnieszka  Jankowska - edukacja wczesnoszkolna
Monika Janowicz - historia, informatyka,
Maria Józefczak – nauczyciel świetlicy
Agata Jóźwiak – religia, wychowanie do życia w rodzinie
Wanda Judek – biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Renata Kamieniarz - edukacja wczesnoszkolna
Iwona Kamińska – nauczyciel świetlicy
Rafał Klem – informatyka, technika
Marzena Kowalczyk – świetlica
Violetta Kozak – chemia
Agata Kulus – język polski
Barbara Ławniczak - edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Matuszkowiak – język angielski
Karol Marciniak - wychowanie fizyczne
Małgorzata Mendel - matematyka
Hanna Mielcarek– edukacja wczesnoszkolna
Ilona Mueller – wychowanie przedszkolne
Iwona Nawrocka - edukacja wczesnoszkolna
Olena Nowak - wychowanie przedszkolne
Anna Nowicka - język angielski
Katarzyna Olczak – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Joanna Pawlicka – język polski
Barbara Perz – matematyka
Dagmara Piątek - edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
Magdalena Plewka  – język angielski
Robert Plewka - wychowanie fizyczne
Hanna Portala – język polski
Żaneta Prajs - religia
Ryszard Primel – wychowanie fizyczne
Alicja Przybyłek – plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
Adriana Rayall de Ragan - matematyka
Dominika Rusek – przyroda, wychowanie fizyczne
Krystyna Schulz – przyroda
Joanna Skrzypczak - matematyka
Anna Smelkowska - edukacja wczesnoszkolna
Hanna Spławska - Dobroń - geografia
Danuta Strzelczyk – wychowanie fizyczne
Joanna Sworacka - wychowanie przedszkolne
Izabella Szablewska – doradca zawodowy
Agnieszka Szmytowicz - język polski
Monika Szudra – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Szymańska– muzyka
Ewelina Świdzińska – nauczyciel świetlicy, etyka
Marta Tomczak - wychowanie przedszkolne
Michał Tomczak – wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne
Magdalena Tomowiak-Habernik - wychowanie przedszkolne
Izabela Wajske - pedagog szkolny
Halina Walenczewska - edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Walewicz - zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
Andrzej Weber – wychowanie fizyczne
Rita Wielińska – język niemiecki, język angielski
Aldona Wleklik - religia
Iwona Włoch – matematyka, informatyka
Monika Włoch - język polski
Magdalena Woś - logopeda
Marcelina Wysokińska - język angielski
Magdalena Zimniak - edukacja wczesnoszkolna
Dorota Żak - edukacja wczesnoszkolna
Olga Konys - pedagog (w zastępstwie)
Kinga Szczerbal – matematyka (w zastępstwie)
Rafał Szydlewski – religia (w zastępstwie)
Anna Tomaszewska – język polski (w zastępstwie)
Wiktoria Wróblewska – język angielski