Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej im Konstytucji 3 Maja, w czterech klasach edukacji wczesnoszkolnej realizowana jest innowacja pedagogiczna "Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym", której autorkami są D. Domagała, R. Kamieniarz, I. Nawrocka i A. Smelkowska.

W kwietniu bieżącego roku, innowacja ta została zgłoszona do udziału w konkursie organizowanym w ramach Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Konkurs miał charakter ogólnopolski i skierowany był do nauczycieli, dyrektorów, metodyków, pedagogów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz tych wszystkich, którzy odpowiadają za innowacyjne procesy pojawiające się w ramach współczesnej edukacji.

Celem konkursu była popularyzacja i promocja twórczości w edukacji oraz wyłonienie nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, metodyków oraz partnerów szkół propagujących twórcze i innowacyjne podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi.

Konkurs odbywał się w następujących kategoriach:

- nauczyciel, pedagog, metodyk innowator;

- partner edukacji innowacyjnej;

- szkoła innowacyjna;

- projekt realizowany przez uczniów;

- projekt realizowany przez studentów.

Szkoła Podstawowa w Śmiglu uczestniczyła w konkursie w kategorii "Szkoła innowacyjna" i zajęła I miejsce uzyskując nagrodę Złoty Certyfikat.

29 kwietnia 2014r. odbyło się wręczania nagród konkursowych podczas, którego innowacja "Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym", została zaprezentowana uczestnikom Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

certyfikat   113502  113541  114056  114130  certyfikat szkola