W dniach 7.11.-18.12.2014r. w naszej szkole realizowano projekt pt. „Nastolatek w przestrzeni medialnej”. Jego głównym celem był wzrost wiedzy i umiejętności dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku tzw. nowych mediów. Programem objęci zostali uczniowie klas 4-6, ich rodzice oraz nauczyciele.

Podczas spotkań z uczniami położono większy nacisk na elementy z zakresu edukacji prawnej oraz konsekwencji działań podejmowanych w przestrzeni medialnej. Przypomniano dzieciom, gdzie przebiega granica między żartem, a aktem przemocy, jak reagować na zagrażające sytuacje, gdzie szukać pomocy oraz jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Podstawowym zakresem tematycznym na warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli i rodziców były zagadnienia z zakresu wpływu nowych mediów elektronicznych na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka oraz zagadnienia dotyczące cyberprzemocy.

Zajęcia z uczniami w klasach oraz spotkanie z rodzicami prowadziła p. Izabela Wajske – pedagog szkolny, natomiast szkolenie rady pedagogicznej pracownik CDN w Lesznie – p. Donata Waszyńska-Samolak.    

DSC03739   DSC03740   DSC03742   DSC03743   DSC03745   DSC03746   DSC03748      

                                                                                                                                                      I.W.