W ramach „ Daltońskiej jesieni 2014 w Polsce” odbyły się dwie międzynarodowe konferencje „Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka” oraz „Pedagogika planu daltońskiego w edukacji elementarnej”.

19 listopada 2014 roku Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego do udziału w konferencji zaprosił dyrektorów i nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli akademickich uczelni pedagogicznych oraz studentów edukacji elementarnej. Wzięły w niej  udział nauczycielki: Dorota Domagała i Renata Kamieniarz.

20 listopada 2014 roku odbyła się konferencja w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. W konferencji wzięły udział panie: Rozalia Klecha, Barbara Ławniczak, Hanna Mielcarek, Ilona Mueller, Iwona Nawrocka i Anna Smelkowska.

Celem obu  konferencji było: popularyzowanie koncepcji edukacji daltońskiej, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie edukacji elementarnej, możliwość poznania bogatej oferty pomocy dydaktycznych wspierających rozwój dziecka w procesie edukacji daltońskiej.

Konferencje miały charakter poznawczy i praktyczny. W części warsztatowej każdy uczestnik mógł poznać: sposób aranżacji sali, organizację czasu pracy oraz rodzaj stosowanych pomocy dydaktycznych.

Głównym prelegentem konferencji był prezydent Dalton International Roel Rohner z Holandii. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu „Edukacja daltońska inspiracją dla nauczycieli i uczniów” oraz „Kompetencje nauczyciela daltońskiego”.

Profesor UAM dr hab. Kinga Kuszak mówiła o samodzielności, współpracy i odpowiedzialności dziecka w wieku przedszkolnym w aspekcie psychologicznym.

O koncepcji edukacji daltońskiej jako drogi do samodzielności i autonomii dziecka opowiedziała uczestnikom pani Katarzyna Dryjas – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

Miłym zaskoczeniem dla nas  było to, że prezydent Dalton International Roel Rohner wymienił wśród najlepszych szkół daltońskich w Polsce między innymi Szkołę Podstawową w Śmiglu.