Dnia 4 lutego 2015 roku po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole panią Annę Sowińską – konsultanta Polskiego Stowarzyszenia Dalton oraz pana Roberta Sowińskiego, członka zarządu Dalton International, odpowiedzialnego za Public Relations.

Tym razem spotkanie związane było z audytem w ramach procesu certyfikacji. Goście ponownie obejrzeli:

- sale, w których realizowana jest koncepcja planu daltońskiego,

- przestrzenie edukacyjne przed klasami na korytarzu,

- prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycielki klas trzecich i ich portfolia.

Pani Anna Sowińska przeprowadziła warsztaty metodyczne. W warsztatach wzięły  udział nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. W ramach procesu certyfikacji odbyło się również szkolenie Rady Pedagogicznej, na której z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji pani Anny Sowińskiej i Roberta Sowińskiego.

Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny doceniono naszą pracę w zakresie realizacji koncepcji pedagogiki planu daltońskiego.

Kierowane pod naszym adresem ciepłe słowa pozwalają wierzyć, że może w niedługim czasie nasza szkoła będzie mogła się szczycić oficjalną nazwą „szkoła daltońska”.