Harmonogram konkursów na rok szkolny 2016/2017

 

L.p. Nazwa  konkursu Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Konkurs plastyczny w ramach realizacji programu  „Owoce w szkole” X/XI 2016r.

M.Zimniak

A.Jankowska

M.Tomowiak

2. Konkurs ph. „Bądź życzliwy dla innych” IX-XI.2016r.

K.Schulz

n-le z Komisji Wychowawczej

3. Konkurs Plastyczny dla klas V-VI „Portret mojej Pani” X 2016r.

V.Bogdanow

M.Szymańska

4. Konkurs recytatorski kl. II-III XI 2016r.

K.Biniaś

V.Bogdanow

H.Mielcarek

M.Domagała

5. Konkurs recytatorski kl. V- VI XI 2016r.

K.Biniaś

V.Bogdanow

A.Szmytowicz

I.Baranowska

6. Wojewódzki Konkurs Humanistyczny – etap szkolny XI 2016r.

I.Baranowska

J.Franek

A.Szmytowicz

A.Kulus

7. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - etap szkolny XI 2016r.

K.Schulz

D.Rusek

8. Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap szkolny XII 2016r.

A.Cichocka

B.Perz

I.Włoch

9. Konkurs „Drzewko bożonarodzeniowe” XII 2016r. n-le świetlicy
10. Konkurs Historyczno-Plastyczny  „Wisła – królowa polskich rzek” XII 2016/                I 2017r.

M.Janowicz

M.Szymańska

V.Bogdanow

11. Szkolny Konkurs Matematyczny klas VI – laureaci biorą udział w Gminnym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas szóstych oraz Powiatowym Konkursie Matematycznym Jestem mistrzem matematyki” II 2017r.

A.Cichocka

B.Perz

I.Włoch

12. Szkolny Konkurs Przyrodniczy kl.IV II 2017r.

D.Rusek

K.Schulz

13. Szkolny Konkurs Przyrodniczy kl.V II 2017r.

D.Rusek

K.Schulz

14. Szkolny Konkurs Mitologiczny „Z mitologią na Ty”. II 2017r. M.Janowicz
15. Gminny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI II 2017r.

J.Franek, A.Kulus

I.Baranowska

A.Szmytowicz

16. Konkurs „Palma wielkanocna” III 2017r. n-le świetlicy
17. Szkolny Konkurs Piosenki II-III 2017r.

M.Szymańska

I.Włoch

B.Ławniczak

18. Szkolny Plastyczny Konkurs Religijny klas II-III III 2017r.

Ż.Prajs, A.Jóźwiak

ks.K.Mizerski

19. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2016 III 2017r.

B.Perz

A.Cichocka

n-le klas I-III

20. Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas IV szkól podstawowych – eliminacje szkolne III 2017r.

I.Włoch

A.Cichocka

B.Perz

21. Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Pictionary” III 2017r.

M.Plewka

A.Nowicka

22. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – etap szkolny III 2017r.

A.Cichocka

M.Tomczak

23. Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap szkolny III 2017r.

A.Cichocka

M.Tomczak

24. Szkolny Konkurs Wiedzy Religijnej klas V-VI III 2017r.

A.Jóźwiak

ks.K.Mizerski

25. Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny dla klas III. III 2017r.

K.Grocka

H.Jagodzik

26. Konkurs Fotograficzny dla klas IV-VI „Na ścieżkach natury” III 2017r.

K.Biniaś

V.Bogdanow

27. Konkurs czytelniczy kl. V-VI IV 2017r.

K.Biniaś

V.Bogdanow

I.Baranowska

A.Szmytowicz

28. Konkurs Pięknego Czytania dla klas III  IV 2017r.

D.Żak

H.Mielcarek

29. Szkolny Konkurs Matematyczny klas II V 2017r.

H.Mielcarek

B.Ławniczak

D.Piątek

30. Szkolny Konkurs Matematyczny klas III V 2017r.

A.Smelkowska

I.Nawrocka

K.Grocka

31. Szkolny Konkurs Języka Angielskiego klas IV-VI V 2017r.

M.Plewka

M.Wysokińska

32. Konkurs przyrodniczy „W harmonii z przyrodą” V 2017r.

K.Schulz

D.Rusek

33. Szkolny Konkurs Ortograficzny klas II V 2017r.

M.Domagała

H.Mielcarek

B.Ławniczak

34. Szkolny Konkurs Ortograficzny klas III V 2017r.

M.Tomowiak

D.Domagała

R.Kamieniarz

35. Konkurs plastyczny dla klas I-II „Moja ulubiona postać bajkowa” V 2017r.

K.Biniaś

V.Bogdanow

H.Mielcarek

M.Zimniak

36. Konkurs Ligi Ochrony Przyrody „Mój las”. 2016/2017r.

K.Schulz

D.Rusek