Rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Burmistrza Śmigla w sprawie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych - zarządzenie_nr 1

Zarządzenie Burmistrza Śmigla w sprawie wniosku oraz zgłoszenia przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej - zarządzenie_nr 2

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2017/2018 (harmonogram)

rekrutacja sp

- rekrutacja przedszkole

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ - zgłoszenie - SP 2018

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ - wniosek - SP 2018

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - wniosek - przedszkole 2018

Załaczniki do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych:

- oświadczenie woli

- karta informacyjna i oświadczenie - religia