W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Śmiglu realizowany był projekt „Książka moich marzeń”. Jego celem było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, a w realizację włączyli się wszyscy nauczyciele. Podczas zajęć uczniowie bardzo często korzystali ze szkolnej czytelni i zapoznawali się z nowościami czytelniczymi. Często podczas lekcji czytali fragmenty wybranych przez siebie książek, a następnie chętnie wypożyczali je do domu.

dziecko

Na języku polskim uczniowie wykonywali plansze do gier i pisali instrukcje. Motywem przewodnim był bohater literacki m.in. Hobbit, postacie z mitów greckich czy Lassie. Uczniowie klas VI zapoznali się z sylwetką Wisławy Szymborskiej, poznali jej wiersze i sami podjęli próbę stworzenia limeryków. Przekonali się, że nie łatwo jest być poetą.
W październiku odbył się również apel, podczas którego uczniowie klas V i VI recytowali teksty Jana Pawała II. Papież Polak został przedstawiony nie tylko jako święty, ale również jako twórca literatury polskiej.
Uczniowie mogli wziąć udział w konkursach organizowanych przez panie bibliotekarki. Tak też uczniowie klas II i III recytowali wiersze Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej, a uczniowie klas IV – VI wiersze Joanny Kulmowej i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Poziom konkursów recytatorskich był bardzo wysoki i trudno było wyłonić zwycięzców.
W styczniu ogłoszono konkurs czytelniczy. Każdy uczestnik musiał bardzo dokładnie przeczytać „Hobbita” Tolkiena. Rozstrzygnięnice nastąpiło w maju i uczestnicy doskolane poradzili sobie z trudnymi pytaniami dotyczącymi treści.
5 maja 2016r obchodziliśmy Szkolny Dzień Książki, a 8 maja 2016r. Szkolny Dzień Bibliotekarza. Podczas Szkolnego Dnia Książki każda lekcja rozpoczynała się 15 minutowym czytaniem wybranej przez klasę lektury. Pozycji wydawniczych było sporo m.in. „Charlie i fabryka czekolady”, „ Koalicja szpiegów”, „ Skrzynia władcy piorunów”, „Mikołajek” i wiele innych.
W bibliotece szkolnej organizowane były różne wystawy nowości wydawniczych oraz gazetki przedstawiające sylwetki różnych pisarzy.
Wychowawca klas zapoznali w marcu rodziców z listem pt. „Cała Polska czyta dzieciom”. Była w nim mowa jak wiele korzyści daje dzieciom czytanie książek. Omówiono również czytelnictwo w naszej szkole.
W ramach projektu nasza biblioteka zyskała dofinansowanie w kwocie 2712,50 zł, za które zakupiono 181 książek, głównie beletrystyki.