prezydium Rady Rodziców

rok szkolny 2019 / 2020

 

Małgorzata Kojder - przewodnicząca

Marcin Kaźmierczak - z-ca przewodniczącej

Alina May - Siejak - sekretarz

Iwona Paul - skarbnik

 

członkowie prezydium:

Magdalena Kraczewska

Małgorzata Sobierajska

Krzysztof Piechnik