prezydium Rady Rodziców

rok szkolny 2018 / 2019

 

Małgorzata Kojder - przewodnicząca

Izabela Sobańska – Ostrowska - z-ca przewodniczącej

Magdalena Szkudlarczyk - sekretarz

Iwona Paul - skarbnik

 

członkowie prezydium:

Magdalena Kraczewska

Daria Pecolt

Jacek Skrzypczak

Małgorzata Wawrzyniak

Katarzyna Węgierska - Cicha