PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Małgorzata Kojder
Sebastian Nowacki
Iwona Paul
Maria Marciniak
Łukasz Szamborski
Robert Stasiak
Magdalena Bednarczyk


ZARZĄD RADY RODZICÓW
Małgorzata Kojder – przewodnicząca
Sebastian Nowacki - z-ca przewodniczącej
Iwona Paul - skarbnik
Maria Marciniak- sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA
Jakub Grzelak
Jolanta Strzelczyk
Rafał Szumacher