PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Piotr Balcer
Małgorzata Kojder
Aleksandra Maćkowska
Sebastian Nowacki
Iwona Paul
Daria Pecolt
Małgorzata Wawrzyniak


ZARZĄD RADY RODZICÓW
Małgorzata Kojder – przewodnicząca
Piotr Balcer - z-ca przewodniczącej
Iwona Paul - skarbnik
Sebastian Nowacki - sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA
Leszek Szczerbal
Dariusz Łupicki
Sandra Czech