Rada Rodziców informuje, że składka na herbatę w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 5zł od ucznia.

Drodzy Rodzice!

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW złożonych przez różne firmy ubezpieczeniowe. Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A., reprezentowane przez p. Tomasza Kołowrotkiewicza z firmy Bezpieczny.pl sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy następujące linki:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AXA 2017 pdf. 

Tabela Trwałych Uszczerbków 2017  pdf.

Wariant ubezpieczenia

Zgłoszenie zdarzenia – Wniosek  pdf

Czytaj więcej...

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Śmiglu pragnie złożyć oświadczenie wyjaśniające w sprawie konkursu sms-owego organizowany przez gazetę „Głos Wielkopolski” pod hasłem „Nauczyciel na medal”. Treść oświadczenia.

Składki na Radę Rodziców
- 40 zł – jedno dziecko w szkole,
- 20 zł za każde następne dziecko, jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo.

Rada Rodziców zaprasza NA WARSZTATY dla RODZICÓW NASTOLATKÓW, które odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w Centrum Profilaktyki przy ul. Średniej 11 w Lesznie.
Podczas warsztatów rodzice maja okazję poznać specyfikę okresu dorastania, główne mechanizmy biologiczne i psychologiczne towarzyszące temu okresowi, a także nauczyć się metod skutecznej komunikacji, budowania relacji z dzieckiem, sposobów na efektywne oddziaływania wobec adolescentów.
Przyglądamy się problemom związanymi z zaburzeniami funkcjonowania nastolatków, problemami emocjonalnymi, problemami z zachowaniem, opuszczaniem zajęć szkolnych, motywowania do nauki i rozwijania zainteresowań.
Warsztaty prowadzone są przez psychologa.
Zgłoszenia udziału - telefoniczne - pod numerem 663 519 564 lub bezpośrednio przed zajęciami.
Dagmara Derwich-Grzegorzewska

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w okresie
od 01 września do 15 września 2016 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu
będą przyjmowane


wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.


(w przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa z dniem 17 października 2016 r.)


Wnioski dostępne są w punkcie informacyjnym
Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu

oraz na stronie internetowej: www.smigiel.pl

Czytaj więcej...

Rada Rodziców informuje, że na rok szkolny 2016/2017 wybrała ubezpieczyciela InterRisk. Do wyboru przez rodzica są dwa warianty ubezpieczenia (wariant II ze składką 29,40 zł lub wariant IV ze składką 42,70 zł)

Szczegóły na zdjęciach poniżej:

ubezpieczenie1   ubezpieczenie2   ubezpieczenie3   ubezpieczenie4

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Śmiglu pragnie poinformować uczniów i ich rodziców o postępach w realizacji projektu "Biblioteka Marzeń". Szczegóły zawarte są w pliku pdf.

biblioteka marzeń 1

Szanowni Państwo

dzisiaj RODZICE

przed laty UCZNIOWIE

     Niniejszym pismem Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Śmiglu zwraca się  z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe projektu „Biblioteka Marzeń”, który to projekt Rada realizuje wraz z Dyrektorem Szkoły i organem prowadzącym (gminą).

     Konieczność zaktualizowania, a przede wszystkim odnowienia zbiorów wynika z wysokiego stopnia zużycia księgozbioru – zwłaszcza w zakresie lektur i braku wielu nowych pozycji książkowych, które ukazują się na rynku wydawniczym, a których brakuje w zbiorach biblioteki z prozaicznego, bo finansowego powodu.

    Aby nasze dzieci miały dostęp do nowych książek i multimediów, musimy wszyscy zebrać się w siłę i złożyć na ten szczytny cel.

   W naszej bibliotece nie ma pozycji w języku angielskim. Chcemy to zmienić. Potrzebne, wręcz niezbędne, są książki z krótkimi opowiadaniami czy wierszykami w języku obcym. Takie pozycje jest trudno kupić na rynku, poza tym są kosztowne, a dziecku służą w domu raz – do przeczytania. W bibliotece będą dla wszystkich dzieciaczków i – jesteśmy głęboko przekonani – pomogą w nauce języka angielskiego.

    To samo dotyczy multimediów. To wymóg czasów, w których żyjemy. W ramach tego pięknego projektu „Biblioteka Marzeń” zamierzamy zakupić wydawnictwa multimedialne z zakresu określonego przez nauczycieli, a mającego na celu dostęp dzieci do materiałów do nauki, które dla portfela poszczególnego, pojedynczego rodzica stanowią bardzo duży wydatek.

      Wyrażamy głęboką nadzieję, że znajdziemy u państwa zrozumienie, a tym samym również wsparcie finansowe.

      Dziękując wszystkim szczodrym ofiarodawcom informujemy, że na ścianie przed wejściem do biblioteki – teraz już „Biblioteki Marzeń” znajdzie się tablica z podziękowaniem dla wszystkich ofiarodawców, a tym samym współtworzących „Bibliotekę Marzeń”, co nie zmienia faktu, że wdzięczność i radość dzieci i tak będzie stanowiła największą nagrodę dla ofiarodawców. Ponad to każdy darczyńca otrzyma dyplom gratulacyjny.

      Nie określamy w żaden sposób kwoty. Prosimy o wpłatę takiej ilości złotówek, jaką uznają Państwo za właściwą. Jednocześnie informujemy, że koszt całego projektu to około 30.000,00 zł. Projekt będzie realizowany stopniowo, w ramach pozyskiwanych środków.                

     Z przyjemnością informujemy, że Rada Rodziców ze swego skromnego budżetu  wyasygnuje aż 5000,00 złotych.

wpłaty:

kontakt z sekretarzem Rady Rodziców i koordynatorką projektu 

Sylwia Konieczna; tel. 607 471 105.

lub

przewodniczącą Rady Rodziców

Małgorzata Kojder; tel. 664 014 014.

kontakt elektroniczny: radarodzicowsmigiel2015na2016@gmail.com

bezpośrednia wpłata na konto:

w opisie koniecznie: Biblioteka Marzeń

adres i nr konta w śmigielskim Banku Spółdzielczym:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Śmiglu

ul. M. Konopnickiej 5

64-030 Śmigiel

78 8667 0003 0004 4189 2000 0010

     Rada Rodziców koordynująca ten szlachetny projekt serdecznie dziękuje w imieniu tych, którzy na co dzień korzystają z biblioteki czyli naszych dzieci J, które to rysują już dla darczyńców malunki „Biblioteka Marzeń”, które wręczymy darczyńcom podczas spotkania podsumowującego projekt J

patronat nad projektem przyjęła

Burmistrz Miasta Śmigla – pani Małgorzata Adamczak

patronat nad projektem przyjął

Poseł Ziemi Kościańskiej – pan Wojciech Ziemniak

zaś patronat medialny został przyjęty przez „Fakty Kościańskie”,

 „Gazeta Kościańska”„Witryna Śmigielska”, które to będą na bieżąco informowały o postępach projektu „Biblioteka Marzeń”

Szanowni Rodzice

Serdecznie witamy w roku szkolnym 2015/2016 na stronie internetowej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu. Zapraszamy do odwiedzin strony. Będziemy Państwu przekazywali tutaj bieżące informacje dotyczące naszych dzieci, informacje, które są w zakresie pracy Rady Rodziców.

Wszystkich Rodziców zapraszamy do współpracy.

(kontakt do Rady Rodziców pod adresem poczty elektronicznej: radarodzicowsmigiel2015na2016@gmail.com)

Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców – co nie znaczy, że rodzic spoza Rady nie może brać aktywnego udziału w pracach Rady – zapraszamy – każda praca, pomysł, który wesprze pracę szkoły są mile widziane i pożądane.

Naszym celem jest przybliżenie działanie Rady, a także umożliwienie wszystkim zainteresowanym uzyskania informacji na temat wydatkowania pieniędzy pozyskiwanych ze składek oraz ze środków od darczyńców.

W związku z tym apelujemy do Państwa o wpłaty składki (40 zł – jedno dziecko w szkole lub 20 zł za każde dziecko, jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo) na konto Rady Rodziców.

Wsparcie szkoły przez rodziców jest nieocenione. Środki wydatkowane są na to, by naszym dzieciom poprawić warunki nauki, rozwijanie zainteresowań, oraz by mogły korzystać z postępu technologicznego jakim jest na przykład tablica interaktywna wykorzystywana w procesie dydaktycznym, a  Rada Rodziców zakupiła już TRZY tablice interaktywne – jedną w minionym roku szkolnym. Poniżej przedstawiamy wydatki w roku szkolnym 2014/2015.

Wszyscy rodzice powinni wspierać edukację swoich dzieci, wiemy również, że wszystko w dzisiejszych czasach kosztuje i dlatego jeżeli ktoś nie może zapłacić od razu, umożliwiamy wpłacanie na raty. Prosimy tylko o poinformowanie, dyskrecja zagwarantowana.

Wpłata każdej składki przyczynia się do realizacji kolejnych projektów.

prosimy o dokonywanie wpłat

pamiętając, że

te fundusze zawsze wracają

do naszych dzieci

Szanując Państwa pieniądze, staramy się, aby czynione przez nas zakupy przyczyniały się do rozwoju naszych dzieci, a także aby umilały dzieciom czas spędzany w szkole, a także by nie zabrakło nagród za osiągane sukcesy tak na polu nauki jak i sportu.

Przedstawiamy wydatki poniesione przez Radę Rodziców w minionym roku szkolnym2014/2015.

 1. tablica interaktywna – 5379,99 zł
 2. ostatnia partia szafek szkolnych - 4667,81 zł
 3. wsparcie dla świetlicy szkolnej – 499,97 zł
 4. nagrody książkowe dla uczniów na koniec roku – 2434,77 zł
 5. nagrody książkowe w konkursach – 2659,22 zł
 6. nagrody dla sportowców – 2956,60 zł
 7. dofinansowanie pasowania klas I – 1557,75 zł
 8. dofinansowanie baliku klas I – III – 300,00 zł
 9. lody na Dzień Dziecka – 864,54 zł
 10. dopłata do codziennej herbaty – 1341,21 zł
 11. pieczątki (wieloletnie) do nagród książkowych – 184,50 zł
 12. kwiaty – 124,00 zł

(zgodność wydatków tak z fakturami jak i założeniami preliminarza budżetowego potwierdziła i zatwierdziła Komisja Rewizyjna w dniu 31 sierpnia 2015 roku)

PLANOWANE DATY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW PRZY SP

 W ŚMIGLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W czwartki, godzina 18.00 restauracja „Marta”

zebrania „nagłe”( jeśli takie będzie musiało się odbyć, będą powiadamiane w trybie pilnym przez e-mail i sms)

 • 19 listopad 2015
 • 17 grudzień 2015
 • 21 styczeń 2016
 • 18 luty 2015
 • 17 marzec 2015
 • 21 kwiecień 2016
 • 19 maj 2016
 • 16 czerwiec 2016

Zainteresowanych Przewodniczących klas serdecznie zapraszamy.

OGŁOSZENIE

 w sprawie herbaty

       Uprzejmie informujemy, iż Rada  Rodziców nie zmieniła na ten rok składki na herbatę, ponieważ nie wiemy czy do stołówki nie powróci cukier. Jeżeli nie powróci Rada podejmie dyskusje o wielkości obniżki na przyszły rok. Prosimy rodziców o zrozumienie i wpłacanie składek, dlatego, że kwota 5 zł na rok, to nie jest dużo, a daje naszemu dziecku możliwość otrzymania ciepłego napoju podczas przebywania w szkole.

Jeszcze raz uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na herbatę. DZIĘKUJEMY.