Drodzy Rodzice!

Wzorem lat ubiegłych przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:

Ogólne warunki ubezpieczenia 2020  

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW-polisa - składka 49zł

Formularz – zgłoszenie rozszczenia

W roku szkolnym 2020/2021 opiekunem uczniów z tytułu obsługi ubezpieczenia jest p. Tomasz Kołowrotkiewicz z Poznania.

Wszystkie pytania dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadków należy kierować do niego.

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice!

Wzorem lat ubiegłych przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:

Ogólne warunki ubezpieczenia 2019  

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW-polisa - składka 48zł

Formularz – zgłoszenie rozszczenia

W roku szkolnym 2019/2020 opiekunem uczniów z tytułu obsługi ubezpieczenia jest p. Tomasz Kołowrotkiewicz z Poznania.

Wszystkie pytania dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadków należy kierować do niego.

Czytaj więcej...

Śmigiel, dnia 28 marca 2019.


Uchwała Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
z dnia 28 marca 2019 roku

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Śmiglu szanuje prawo nauczycieli do strajku i ze zrozumieniem odnosi się do postulatów strajkowych pedagogów dostrzegając w nich troskę o stan i przyszłość edukacji w Polsce.

Dlatego zwracamy się do Rady Miasta Śmigla i Burmistrz Śmigla z prośbą o wygospodarowanie środków na zrekompensowanie nauczycielom naszej szkoły utraconego wynagrodzenia za czas strajku.

Jednocześnie Rada Rodziców dostrzega i rozumie ogromny niepokój rodziców uczniów, którzy w kwietniu br. powinni zdać egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalny, otwierające drogę do szkół średnich. Jeśli egzaminy nie odbędą się w terminie z powodu strajku, pogłębi to chaos i negatywne skutki wynikające z tzw. reformy oświaty i kumulacji roczników.

Dlatego zwracamy się do nauczycieli uczestniczących w strajku w naszej szkole o porozumienie z dyrekcją i wydelegowanie spośród siebie wystarczającej liczby pedagogów, aby egzaminy mogły się odbyć w trybie zwykłym.

To nasza mała ojczyzna. Wspólnie o nią dbajmy.

Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
/---/

Rozliczenie wpływów z dobrowolnej składki rodziców w roku szkolnym 2017 / 2018 (odczytując dane proszę pamiętać, że dotyczą numeracji klas z ubiegłego roku szkolnego)

0a -620zł, 0b -600zł, 0c -280zł, 0d -120zł, 0e -400zł

1a -500zł,1b -760zł,1c -320zł, 1d -360zł, 1e -820zł,

2a -255zł, 2b -340zł

3a -500zł, 3b -520zł, 3c -460zł, 3d -280zł, 3e -140zł, 3f -730zł, 3g -470zł,

4a -580zł, 4b -220zł, 4c -620zł, 4d -360zł, 4e -525zł, 4f -180zł

5a -440zł, 5b -360zł, 5c -280zł, 5d -660zł

6a -340zł, 6b -180zł, 6c -brak, 6d -220zł,

7a -400zł, 7b -200zł, 7c -280zł, 7d - 440zł , 7e -340zł

gimnazjum – ogólna wpłata klas 1670zł

łącznie wpłata ze składek wyniosła 16770 zł.

W imieniu uczniów dziękujemy za dokonane wpłaty.

Rada Rodziców z uzyskanych pieniędzy sfinansowała dla uczniów pasowanie pierwszoklasistów (dofinansowanie), balik (dofinansowanie), nagrody książkowe, nagrody sportowe, bony nagrody, konkursy, komers (dopłata), zakończenie gimnazjum (dopłata) bibliotekę (kontynuacja programu Biblioteka Marzeń), materiały do świetlicy (dopłata), zakup tablicy do koszykówki (dopłata) 
oraz w kwocie 11.997,00 zakupiła wyposażenie do powstającej pracowni robotyki komputerowej.

Jednak nie były to li tylko środki (wyżej przywołane 16.770 zł) pochodzące ze składek rodziców (Rada Rodziców pozyskała dodatkowo pieniądze od sponsorów) – całość wydatków zamknęła się bowiem kwotą 30.857 złotych.

W tym roku szkolnym chcemy kontynuować rozbudowę pracowni robotyki komputerowej. 
Uważamy, że jest to danie ogromnych możliwości kształcenia naszych dzieci. Robotyka komputerowa NIE JEST OBJĘTA obowiązkowym programem nauczania. 
Tylko kilka szkół w Wielkopolsce stać było na taki wydatek, zarówno finansowy jak i podjęcie takiej decyzji przez dyrektora szkoły mgr Roberta Plewkę, by wpleść zajęcia w siatkę godzin.
Dyrektor szkoły również zakupił część wyposażenia do tej pracowni, a także skierował na odpowiednie szkolenia nauczycieli z naszego grona pedagogicznego. 
Dzięki temu niebawem nasze dzieciaki rozpoczną w szkole przygodę z nauką XXI wieku – z programowaniem i robotyką.
Aby sfinansować dalsze, niezbędne zakupy do powstającej pracowni robotyki Rada Rodziców i Prezydium Rady Rodziców podjęło jednogłośnie decyzję o składce w wysokości 20 zł od ucznia.
Oczywiście jest to składka dobrowolna. 
Proszę jednak mieć na uwadze, że pracownia kosztuje niezwykle dużo, przez Ministerstwo nadal są to zajęcia pomijane, a nasze dzieci będą je po prostu miały za dodatkowe, nasze składkowe 20 zł wpłaty.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby prywatnie lub poprzez działalność gospodarczą wpłacić wyższą kwotę podajemy konto: 
Bank Spółdzielczy Śmigiel, nr konta: 78 8667 0003 0004 4189 2000 0010, 
w opisie ROBOTYKA
lub włączyć się do pracy – serdecznie zapraszamy
kontakt telefoniczny: 664 169 792.

na stronie szkoły jest film obrazujący robotykę Lego – zapraszamy do zapoznania się, planujemy pokaz „na żywo”, który jest w tej chwili w organizacji

prezydium Rady Rodziców
w imieniu zespołu – przewodnicząca Małgorzata Kojder

Opłata za herbatę w szkole w roku szkolnych 2018/2019 wynosi:
uczniowie klas 0, 1, 2, 3, 4 - 10 złotych na rok - jest to opłata obowiązkowa
uczniowie klas 5 i powyżej - 10 zł na rok - jest to opłata w sytuacji, w której uczeń korzysta z herbaty. 

Składka na Radę Rodziców w wysokości 50 zł, drugie i kolejne dziecko po 25 zł.

Rada Rodziców informuje, że składka na herbatę w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 5zł od ucznia.

Drodzy Rodzice!

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW złożonych przez różne firmy ubezpieczeniowe. Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A., reprezentowane przez p. Tomasza Kołowrotkiewicza z firmy Bezpieczny.pl sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy następujące linki:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AXA 2017 pdf. 

Tabela Trwałych Uszczerbków 2017  pdf.

Wariant ubezpieczenia

Zgłoszenie zdarzenia – Wniosek  pdf

Czytaj więcej...

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Śmiglu pragnie złożyć oświadczenie wyjaśniające w sprawie konkursu sms-owego organizowany przez gazetę „Głos Wielkopolski” pod hasłem „Nauczyciel na medal”. Treść oświadczenia.

Składki na Radę Rodziców
- 40 zł – jedno dziecko w szkole,
- 20 zł za każde następne dziecko, jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo.