Motto edukacji daltońskiej: ,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno” (Helen Parkhurst) przyświeca naszej pracy każdego dnia, również w okresie zdalnej edukacji. Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca i refleksja to filary planu daltońskiego, które mimo okresu zdalnej edukacji, kształtowałyśmy przez cały rok szkolny wśród naszych najmłodszych uczniów. Aby to było możliwe, w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii, aktywnie uczestniczyłyśmy w formach doskonalenia zawodowego.

W listopadzie 2020r. brałyśmy udział w Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej online - „Horyzonty współpracy”, natomiast w kwietniu 2021 r. w szkoleniu „Plan Daltoński online – wykorzystanie narzędzi internetowych w planowaniu pracy samodzielnej uczniów”. Zwłaszcza ostatnia z wymienionych form kształcenia wzbogaciła nasz warsztat pracy o nowe, niezbędne narzędzia do pracy z dziećmi na odległość. Realizowałyśmy wiele zadań, aby dać dzieciom możliwość samodzielnego planowania, wykonywania oraz poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania. Po powrocie do stacjonarnej formy nauki wszyscy z radością wróciliśmy do naszych niezawodnych pomocy „daltońskich”, za którymi wszyscy się stęskniliśmy.

dalton 2021


JS

18 listopada na Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się Międzynarodowa Daltońska Konferencja Naukowo–Dydaktyczna na temat „Motywacja ucznia miarą efektywności planu daltońskiego”. Wzięły w niej udział nauczycielki naszej szkoły Katarzyna Grocka, Joanna Spalony, Renata Kamieniarz, Olena Nowak, Barbara Ławniczak, Agnieszka Jankowska, Marta Ruta i Ewa Marecka.

dalton konferencja 1   dalton konferencja 2 

Tematem konferencji była motywacja uważana przez psychologów za najważniejszy czynnik sprzyjający efektywnemu uczeniu się. Uczestnicy konferencji, którzy przybyli z różnych zakątków Polski wysłuchali wykładów Roela Röhnera, dr Marka Kaczmarzyka oraz Katarzyny Dryjas. Następnie wręczono certyfikaty nowym placówkom daltońskim, do których dołączyła szkoła w Pudliszkach. Nauczyciele tej szkoły w poprzednim roku szkolnym gościli w śmigielskiej szkole podczas wizyty studyjnej. Bardzo ciekawym punktem konferencji była prezentacja szkół daltońskich z Shenzheni i Wenzhou w Chinach oraz z Izmiru w Turcji. Nauczyciele prezentowali swoje placówki. Z pasją opowiadali o swojej przygodzie z planem daltońskim. Na uczestnikach konferencji duże wrażenie wywarli przede wszystkim goście z Chin. Nauczyciele wzięli także udział w warsztatach, których temat także dotyczył szeroko rozumianej motywacji ucznia. 

Konferencja była także płaszczyzną spotkań z nauczycielami z innych szkół, dała możliwość wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i pomysłów dotyczących pedagogiki planu daltońskiego.  Mamy nadzieję, że będzie ona dla nauczycieli inspiracją w dalszym działaniu edukacyjnym. Kolejna konferencja odbędzie się w Poznaniu.

 

Renata Kamieniarz

Dnia 11 czerwca 2019 roku miała miejsce w naszej szkole wizyta studyjna nauczycieli uczących w gminie Krobia . Nauczyciele w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizują projekt: „Przygody z nauką – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia”. Priorytetem tego projektu jest zapoznanie nauczycieli z koncepcją planu daltońskiego. 18 goszczących u nas nauczycieli mogło z bliska przyjrzeć sie pracy nauczycieli opartej na zastosowaniu koncepcji daltońskiej. Goście uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w trzech klasach pierwszych i w dwóch ,,zerówkach". Zajęcia przeprowadziły panie: Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska, Renata Kamieniarz, Katarzyna Grocka i Rozalia Dekiert. Nauczyciele z Krobi i okolic mogli obserwować środki dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć oraz zgromadzone przez nas materiały. W czasie wizyty nauczyciele naszej szkoły opowiadali o swoich rozwiązaniach stosowanych na co dzień w pracy z dziećmi. Duże wrażenie na gościach zrobiły zagospodarowane korytarze , które stanowią dodatkową przyjazną przestrzeń dla dzieci. Uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z dyrektorem naszej  szkoły, który odpowiedział na ich pytania. Cieszy nas, że mogliśmy  podzielić się naszym doświadczeniem.

dalton wizyta

Dnia 20 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Śmiglu odbędzie się

DALTOŃSKI DZIEŃ OTWARTY.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do dyrektora szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie niektórych klas pierwszych realizują pracę dydaktyczno - wychowawczą według koncepcji Planu Daltońskiego. W pozostałych klasach wprowadzane są tylko pewne elementy planu, takie jak dyżury czy plan dnia .  

Już od początku roku szkolnego dzieci pełniły różne dyżury , które ułatwiają organizację pracy w klasie. Przykładem ulubionych dyżurów pełnionych przez dzieci są: ,,Dyżur Klucznika", ,,Pierwsza Para", "Asystent Sprzętu Sportowego" czy "Strażnik Czasu". Dyżury w danym tygodniu pełni każdy uczeń. Każdy jest też odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie swojego dyżuru. Dzieci uczą się odpowiedzialności, samodzielności i współpracy z innymi.

Od listopada 2018 roku uczniowie zaczęli planować zadania, które wykonują w ciągu tygodnia. Pierwszaki odpowiedzialnie wywiązują się z zaplanowanych zadań. Sprawia im to wielką przyjemność. Zgodnie z zasadami Planu Daltońskiego chętnie sobie pomagają. W niektórych klasach uczniowie samodzielnie wykonali pierwsze książeczki ze zgromadzonych kart pracy.

pl dalton 14   pl dalton 16

Zdjęcia: Plan Daltoński w naszej szkole 2019

W naszej szkole, mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka, już w oddziałach przedszkolnych realizujemy podstawę programową w oparciu o elementy pedagogiki planu daltońskiego. Uczymy tym samym dzieci odpowiedzialności, samodzielności i umiejętności współpracy. W salach znajdują się tablice z wizualizacją graficzną planu dnia, zegar daltoński służący do właściwego planowania czasu pracy, system samodzielnego zaznaczania obecności oraz wiele innych pomocy wspomagających proces uczenia się. W celu rozwijania kluczowych kompetencji dziecka wprowadzamy w grupach dyżury oraz tablice zadań dzięki, którym dzieci samodzielnie planują i wykonują zadanie w danym tygodniu. Kiedy obserwujemy, z jakim entuzjazmem nasze dzieci przystępują do działania wykazując własną inicjatywę, a przy tym wspierając się nawzajem, mamy pewność że poprzez realizację planu daltońskiego dajemy dzieciom niezbędną przestrzeń do prawidłowego rozwoju.

dalton

 

Realizowana w klasach trzecich praca dydaktyczno-wychowawcza według koncepcji Planu Daltońskiego cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Za sprawą publikacji Anny i Roberta Sowińskich "Od nauczania do uczenia się. Nasz Plan Daltoński", w której została scharakteryzowana nasza praca jako przykład dobrych rozwiązań w zakresie realizacji Planu Daltońskiego, 10 stycznia do szkoły przyjechały nauczycielki z Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum w Tulcach. Uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, zapoznały się ze stosowanymi przez nas środkami dydaktycznymi i wykorzystywanymi materiałami. Miło nam, że o wizycie napisały następująco:

"Jesteśmy bardzo zadowolone z odbytej wizyty. Mogłyśmy z bliska przyjrzeć się pracy nauczycieli opartej na zastosowaniu koncepcji daltońskiej. Zaobserwowałyśmy wiele pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach. Koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu chętnie dzieliły się  zdobytą wiedzą, doświadczeniem, a także zgromadzonymi materiałami. Chętnie odpowiadały na wszystkie nasze pytania. Dzięki temu możemy w efektywniejszy sposób wdrażać Plan Daltoński w naszych klasach. Po obejrzeniu zagospodarowanego korytarza przy sali 146 myślimy też o stworzeniu dodatkowej przestrzeni w naszej szkole, przystosowanej do realizacji zabaw edukacyjnych, które dzieci podejmują podczas pracy samodzielnej i przerw".

Zawsze chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami z zainteresowanymi nauczycielami często z odległych miejscowości i cieszy nas to, że doceniają naszą pracę.

W poniedziałek, 21 listopada 2016 roku razem z dyrektorem szkoły wzięłyśmy udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rola i miejsce edukacji daltońskiej w transformacji systemu edukacji w Polsce”. Konferencja odbyła się w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Studiów Edukacyjnych.
Od 2012 roku, kiedy to w klasach pierwszych rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej nauczyciele naszej szkoły biorą udział w konferencjach z udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Dalton International oraz nauczycieli zainteresowanych koncepcją Planu Daltońskiego. W tym roku było nam szczególnie miło, bo wzięłyśmy udział jako nauczycielki pracujące w Szkole Daltońskiej.
Celem konferencji było: popularyzowanie koncepcji edukacji daltońskiej, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji elementarnej oraz możliwość poznania bogatej oferty pomocy dydaktycznych wspierających rozwój dziecka w procesie edukacji daltońskiej.
Uczestników konferencji i wspaniałych gości, a wśród nich Prezesa Dalton International Roela Rohnera , Hansa Wenke , Annemarie Wenke , Tabithe Verhulst powitała Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof.zw.dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska.
Konferencja miała charakter poznawczy i warsztatowy. Na sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali prelekcji:
Kingi Kuszak , prof.dr hab. UAM w Poznaniu – Współczesność i przyszłość jako wyzwanie dla edukacji przedszkolnej ,
Annemarie Wenke Dalton konsultant Wenke Perspectief – Wsłuchiwanie się w głos dziecka ,
Ewy Lewandowskiej , dr Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Edukacja daltońska dla Zrównoważonego Rozwoju.
W części warsztatowej Roel Rohner mówił o Edukacji daltońskiej w XXI wieku , Tabitha Verhulst ( Katholike Dalton School de Globertrotter – Katendrecht , Rotterdam) o Sile nauczycieli , a Hans Wenke – Jak motywować nauczycieli daltońskich.
Część z nas wzięła udział w warsztacie prowadzonym przez Annę Sowińską (konsultanta Stowarzyszenia Dalton) na temat Autonomia , jako podstawa systemu pedagogiki daltońskiej w polskiej szkole. Inni udali się na warsztat do Anny Siemiątkowskiej, nauczycielki daltońskiej Szkoły Podstawowej w Dzbeninie na temat Oceniania kształtującego w planie daltońskim.
Kolejna konferencja za rok. Na pewno się na nią wybierzemy - Dorota Domagała, Katarzyna Grocka, Honorata Jagodzik, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Dominika Rusek, Anna Smelkowska i Magdalena Tomkowiak.

 Dalton Konferencja

W piątek, 20 listopada 2015 roku razem z dyrektorem szkoły wzięłyśmy udział w corocznej konferencji "Edukacja według planu daltońskiego - wiedza i praktyka" w Łodzi.
Od 2012 roku, kiedy to w klasach pierwszych rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej, nauczyciele naszej szkoły biorą udział w konferencjach z udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Dalton International oraz nauczycieli zainteresowanych koncepcją Planu Daltońskiego. W 2013 roku gdy konferencja odbywała się w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, po raz pierwszy nauczycielki klas pierwszych zaprezentowały swoją pracę według koncepcji Planu Daltońskiego. Również w tym roku wystawione do wglądu w holu Instytutu Europejskiego w Łodzi przywiezione przez nas materiały, cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli szkół z całej Polski. Cieszy nas, że pozytywnie o naszych działaniach wypowiadał się Roel Röhner Prezydent Dalton International (gościł w naszej szkole w 2013 roku).

Dalton   certyfikat

Podczas konferencji kol. Dorota Domagała zaprezentowała wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ilustrując wystąpienie zdjęciami i krótkimi filmami pracy naszych uczniów.
Udział w tegorocznej konferencji był dla nas wyjątkowy, ponieważ na jej zakończenie Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton Katarzyna Dryjas wręczyła Dyrektorowi Robertowi Plewce Certyfikat Szkoły Daltońskiej. Jest to dla nas bardzo wysokie wyróżnienie, bowiem do tej pory w Polsce funkcjonowała jedna Szkoła Podstawowa ABiS "Szkoła dla dziecka" w Łodzi placówka niepubliczna. Szkoła Podstawowa w Śmiglu oraz Szkoła Podstawowa w Dzbeninie (szkoła ta również w Łodzi otrzymała certyfikat), to dwie szkoły, które jako pierwsze szkoły publiczne w Polsce otrzymały certyfikaty daltońskie. Spoglądając na naszą czteroletnią "przygodę" z Planem Daltońskim można by powiedzieć, że historia zatoczyła koło, gdyż właśnie w Łodzi, w Szkole Podstawowej ABiS uzyskałyśmy od Pani Anny Sowińskiej i jej nauczycielek pierwsze wskazówki dotyczące pracy według tej koncepcji i teraz po czterech latach również w Łodzi nasza szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Daltońskiej. Czy to zakończenie naszych działań? Nie, jest to impuls do dalszej pracy, do doskonalenia warsztatu pracy, do współpracy z nauczycielami którzy chcą realizować swój zawód w sposób twórczy dla dobra dziecka. Wszystkim, którzy nas wspierali składamy serdeczne podziękowania.
Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
Dorota Domagała, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska

W czerwcu, wraz z zakończeniem roku szkolnego zakończyłyśmy realizację trwającej trzy lata innowacji pedagogicznej "Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym".

Innowacją zostały objęte dzieci z czterech klas pierwszych rozpoczynające naukę w szkole w roku szkolnym 2012/2013.

Realizacja zasady indywidualnego podejścia do ucznia, uwzględnianie jego możliwości edukacyjnych, zainteresowań, tempa rozwoju, rozwijanie motywacji oraz twórczej aktywności poznawczej stawia nauczyciela wobec konieczności poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Te poszukiwania stały się podstawą opracowania innowacji pedagogicznej opartej na koncepcji Helen Parkhurst, określanej koncepcją Planu Daltońskiego. Zdecydowałyśmy się na tę koncepcję pedagogiczną, ponieważ nastawienie na indywidualne potrzeby dziecka, uwzględnianie indywidualnych możliwości i zainteresowań, rozwijanie motywacji jest główną zaletą koncepcji planu daltońskiego a jednocześnie są to zadania stawiane przed współczesną szkołą i nauczycielem.

Zmiany organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego rozpoczęłyśmy wprowadzać po półrocznych przygotowaniach od początku roku szkolnego 2012/2013. Już w lutym  2012 roku uczestniczyłyśmy w wizycie studyjnej w pierwszej prywatnej daltońskiej Szkole Podstawowej ABIS w Łodzi, uczestniczyłyśmy w konferencjach, oraz przygotowywałyśmy przestrzeń edukacyjną czyli klasy, korytarze, oraz tworzyłyśmy rozwiązania umożliwiające realizację pracy samodzielnej i swobodnej. Było wiele pytań, problemów i na pewno wiele obaw.

Realizacja postawionych celów była monitorowana oraz sprawdzana  pod koniec roku szkolnego  w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Badania przeprowadzałyśmy metodą sondażu diagnostycznego  i opracowywałyśmy statystycznie. Pozwoliło to upewnić się że nasze odczucia i spostrzeżenia nie są subiektywne. Oczywiście to co najbardziej nas cieszyło, to pełne zadowolenie dzieci. Widziałyśmy to podczas zajęć. Małymi krokami wprowadzałyśmy, a właściwie stwarzałyśmy sytuacje w których nasi uczniowie dostrzegali konieczność wprowadzania  środków dydaktycznych służących realizacji tak zwanych filarów Planu Daltońskiego czyli samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. To nasi uczniowie dostrzegali konieczność tworzenia dyżurów, określali obowiązki dyżurnych, mówili nam jakie zadania, z jakiej tematyki widzieliby najchętniej na kartach pracy, co ich interesuje, czym zajęliby się chętnie podczas pracy samodzielnej. W badaniu ankietowym na zakończenie klasy trzeciej z radością czytałyśmy takie wypowiedzi dzieci : " lubię pracę samodzielna bo mogę uczyć się sam, mogę pomóc koledze albo on mi pomoże", " lubię pracę samodzielną, bo wtedy ustalam co i w jaki dzień chcę robić", " lubię pracę samodzielną bo podobają mi się te zadania", " bo lubię sobie czasami porobić różne rzeczy sama".

Z zadowoleniem czytałyśmy również wypowiedzi rodziców: "Dziecko wraca do domu zadowolone", " Koncepcja planu daltońskiego z początku wywoływała wiele emocji , ponieważ nikt nie wiedział jak to będzie , dzisiaj po tych trzech latach widzę ,że wprowadzenie tej koncepcji spowodowało , że dzieci czują mniej stresów związanego ze szkołą", " Jestem bardzo zadowolona z koncepcji planu daltońskiego. Moje dziecko najbardziej lubi pracować samodzielnie , bo może się wtedy skupić , ma dużo czasu , nikt jej nie przeszkadza. Podoba jej się nagradzanie , które motywuje do dalszej pracy nad sobą tzn. uczeń tygodnia , uczeń miesiąca", " Do szkoły chodzi chętnie, stało się odpowiedzialne i bardziej samodzielne", " Dzieci uczą się samodzielności, co przyda się
w kolejnych etapach życia. Odpowiedzialność, zaangażowanie jest nagradzane co motywuje dzieci do dalszej pracy. Dzięki temu zaczynają same wierzyć w siebie, wzrasta ich wartość i samoocena, co również bardzo pozytywnie wpływa na ich rozwój",
"Jesteśmy zadowoleni. Dziecko również pozytywnie wypowiada się na temat planu daltońskiego. Nauczyciele dobrze pokierowali i nas rodziców a przede wszystkim nasze dzieci. Polecam innym plan daltoński i cieszę się, że moje dziecko mogło pracować w taki sposób przez trzy lata", " Plan daltoński sprawdził się w 100 %. Dzieci przez trzy lata nie nudziły się podczas zajęć. My rodzice jesteśmy bardzo zadowoleni z tego planu".
 To tylko niektóre z wypowiedzi rodziców. 83% ankietowanych oceniło nasze działania pozytywnie, 12% nie udzieliło odpowiedzi a 5% wyraziło opinię negatywną wskazującą na niezorientowanie rodzica jak dziecko pracuje w szkole a także sugerującą że rodzic nie jest zadowolony z tego że dziecko staje się samodzielne i "wymyka się" spod kontroli rodzica.

Innowacja została zakończona, nasi uczniowie przeszli do klasy czwartej. I cóż dalej?

Od września, rozpoczynają w naszej szkole naukę uczniowie siedmiu klas pierwszych i we wszystkich będzie realizowana koncepcja Planu Daltońskiego. Jesteśmy zadowolone, że koleżanki rozpoczynające pracę w naszej szkole również zdecydowały się pracować według tej koncepcji.

Odwiedzają nas nauczyciele innych szkół i chętnie zapoznają się z naszymi doświadczeniami. Zachęcamy do przeczytania informacji o naszych osiągnięciach  na stronach internetowych:

www.plandaltonski.pl

http://www.plandaltonski.pl/wydarzenia/144-konferencja-daltonska-w-srodzie-wlkp-miedzynarodowe-wydarzenie

http://www.dalton.org.pl/aktualnosci.php?id=24

http://www.dalton.org.pl/aktualnosci.php?id=25

http://daltonroel.blogspot.com/2013/11/new-dalton-initiative-in-poland.html

http://daltonroel.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50

Dorota Domagała, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska