10 grudnia br. nasi szkolni wolontariusze wzięli udział obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, które odbyły się w śmigielskim Centrum Kultury. Uczestniczyło w nich ponad 200 osób z całej gminy. Podczas gali wolontariusze zaprezentowali swoje dokonania oraz otrzymali od władz miasta podziękowania za trud włożony w niesienie pomocy innym.

foto szkola2

Z inicjatywy uczennic Julii Stasiak i Wiktorii Stasiak Szkolny Klub Wolontariusza prowadził zbiórkę słodyczy na rzecz podopiecznych Domu Dziecka we Wschowie. W piątek 6 grudnia br. dziewczyny wcieliły się w pomocnice św.Mikołaja i przekazały zebrane dary. (r)

foto szkola3

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiglu informuje, że ze względu na zamknięcie ul. Kościuszki  na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do ul. Śmigielskiej w Nowej Wsi, w dniu 16 grudnia tj. poniedziałek nastąpi zmiana w rannych godzinach odjazdu autobusu szkolnego z kierunku Żegrówko/Bielawy. Informujemy, że w tym dniu autobus szkolny zmienia trasę na wyznaczoną  przez Czacz.

 Odjazd z przystanku Nowa Wieś – godz. 6.50 I kurs

                                                     - godz.  7.20 II kurs

                              Żegrówko      - godz. 6.55  I kurs

                                                 -   godz. 7.25   II kurs

                              Bielawy       -   godz. 6.55  I kurs

                                                 -   godz. 7.25   II kurs

 

W poniedziałek, 9 grudnia br. w holu głównym odbył się kiermasz świąteczny, podczas którego można było zakupić skarpetę na upominki i kartki bożonarodzeniowe. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i kupującym za wsparcie akcji.

foto1

5 grudnia br. dzieci z grupy Od wystąpiły przed swoimi rodzicami. Po jasełka rodzice wraz z przedszkolakami szyli mikołajkowe skarpety, wspierając w ten sposób organizowany w szkole kiermasz świąteczny.

foto2

Z okazji Święta Górnika tzw. "Barbórki" 4 grudnia klasy II d i I e odwiedził górnik - inżynier PGNIG. Pan Adam Łochowicz opowiedział dzieciom o trudnej i niebezpiecznej pracy w kopalni. Mówił także o sposobach wydobywania i wykorzystania surowców pozyskanych spod ziemi. Przybliżył postać Ignacego Łukaszewicza, pioniera przemysłu naftowego, który skonstruował pierwszą lampę naftową. Chętnie odpowiadał na pytania uczniów. Na koniec spotkania dzieci otrzymały materiały edukacyjne. (BŁ)

wizyta górnika

Uczennice klasy 5f biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego "Mały miś w świecie wielkiej literatury" i w grupach zerowych czytają młodszym koleżankom i kolegom. (JS)

zerowka foto1

6 grudnia obchodzimy święto na cześć świętego Mikołaja, biskupa Miry, który kojarzy się starszym i młodszym z charakterystycznym ubraniem i podkładanymi ukradkiem prezentami, dlatego w piątek na korytarzach i w salach królował kolor czerwony. Znaleźli się i tacy, którzy od Mikołaja wypożyczyli nie tylko czapkę, ale i cały strój. (r)

mikolajki17 mikolajki34

Galeria Mikołajkowo w szkole

Fundacja Małgorzaty Glinki, Szkoła Podstawowa w Śmiglu oraz UKS Śmigiel byli organizatorami szkolenia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej z zakresu gier i zabaw ruchowych z elementami piłki siatkowej. Warsztaty odbyły się 4 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Prowadząca dr Małgorzata Paczyńska – Jędrycka z Uniwersytetu Szczecińskiego pokazała, jak wykorzystywać gry i zabawy ruchowe w kształtowaniu sprawności ogólnej dzieci oraz aktywizowaniu ich do aktywności ruchowej poprzez zajęcia sportowe z elementami piłki siatkowej. Jest to nowy projekt „Glinka Academy”, której członkiem jest klub UKS Śmigiel, mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. (RP)

szkolenie ps1 szkolenie ps2 szkolenie ps3

We wrześniu br. nasza szkoła otrzymała dofinansowanie do projektu „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni” w ramach unijnego programu ERASMUS+. Projekt będą realizowały w ciągu dwóch lat (2019 -2021) przez szkoły z czterech krajów, w tym z Polski, Litwy, Francji i Rumunii. Pierwsze spotkanie organizacyjne nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie odbyło się w ostatnim tygodniu listopada w śmigielskiej placówce. Wizyta przedstawicieli szkół trwała pięć dni. W tym czasie został opracowany harmonogram działań na najbliższe pół roku, w tym ustalono terminy i miejsca wspólnych spotkań młodzieży. Wizyta w Śmiglu była także okazją do poznania przez szkolnych koordynatorów naszej szkoły, ziemi śmigielskiej, Leszna oraz Poznania oraz do spotkania z Burmistrz Śmigla Małgorzatą Adamczak. (WA)